Rheolwr Gweithgaredd Cymunedol (Archif Ddarlledu Cymru)

Rheolwr Gweithgaredd Cymunedol (Archif Ddarlledu Cymru)

Trosolwg:

Datblygu a rheoli gwaith ymgysylltu trwy arwain rhaglen gyffrous o weithgareddau fydd yn annog pobl i ddefnyddio eitemau ffilm, fideo a sain o gasgliad Archif Ddarlledu Cymru.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyflog: £31,317 - £35,170
Dyddiad Cau: 04/12/2023 (0 diwrnod)
Amser Cau: 14:00:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Lleoliad: Gellir negodi trefniadau gwaith hyblyg a hybrid
Disgrifiad:

Pwrpas cyffredinol y rôl:

Datblygu a rheoli gwaith ymgysylltu trwy arwain rhaglen gyffrous o weithgareddau fydd yn annog pobl i ddefnyddio eitemau ffilm, fideo a sain o gasgliad Archif Ddarlledu Cymru. Meithrin a datblygu perthynas â grwpiau cymunedol, unigolion, artistiaid a chwmnïau hyfforddiant. Comisiynu pobl i arwain gwaith creadigol a gwaith datblygu sgiliau ar draws Cymru a goruchwylio’r gwaith hwnnw. Cynnal perthynas weithredol gyda phartneriaid a sefydliadau eraill perthnasol. Arwain a rheoli tîm o swyddogion estyn allan a chydlynwyr gwirfoddoli i gyflawni gweithgareddau Archif Ddarlledu Cymru.

Archif Ddarlledu Cymru yw archif ddarlledu genedlaethol gyntaf gwledydd Prydain. Gyda chymorth nawdd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Llywodraeth Cymru, mae’n dod â chasgliadau BBC Cymru, S4C ac ITV Cymru ynghyd am y tro cyntaf i ffurfio casgliad o tua hanner miliwn o raglenni Cymraeg a Saesneg sydd wedi’u darlledu ar deledu a radio dros gyfnod o ganrif. Yn 2024-25, byddwn yn rhoi mynediad i’r Archif Ddarlledu mewn lleoliadau ledled Cymru ac yn ei chyflwyno trwy raglen o weithgareddau a digwyddiadau

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Cynnwys

Swyddog Gwybodaeth – Canolfan Gyswllt

Rheolwr Caffi/Bistro