Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu

Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu

Trosolwg:

Cyflog: £33,945 - £37,336 yr flwyddyn

Lleoliad: Ynys Mon

Math Swydd: Parhaol - Llawn Amser

Categori: Dysgu (Dim Ysgolion)

Dyddiad Cau: 04/12/2023

Cyfeirnod: LL041123

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Môn
Cyflog: £33,945 - £37,336 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 04/12/2023 (0 diwrnod)
Amser Cau: 23:59:00
Enw Cyswllt: Kelly Parry
Ffôn: 07970053464
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Gwasanaeth: Dysgu

Adran: Gwasanaethau Archifau, Amgueddfa ac Oriel

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: Graddfa 6, £33,945 - £37,336 y flwyddyn 

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel Uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y gofynion sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon. 

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith.  Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Atodir isod y disgrifiad swydd/manyleb person fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb person i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Disgrifiad

Job Description

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Curadur Cynnwys

Cynorthwyydd Desg Gymorth a Chefnogi Busnes

Warden Llety (x 2 swydd)