Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Datblygu

Rheolwr Datblygu

Trosolwg:

Rheolwr Datblygu i gefnogi datblygiad y mudiad trwy gamau nesaf, ac i arwain ar fidiau am arian a buddsoddiad sylweddol.

Enw'r Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Ynys Enlli
Cyflog: £30,000 - £35,000
Dyddiad Cau: 16/05/2022
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Caroline Jones
Ffôn: 07904265604
Lleoliad: { Gweithio o adref;
Disgrifiad:

Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli (YYE) yn mynd trwy newidiadau mawr ar hyn o bryd wrth iddi geisio sicrhau dyfodol cadarnhaol a disglair i’r ynys a’i chymuned. O ganlyniad i waith estynedig gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, gyda chefnogaeth ychwanegol wedi’i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, y Gronfa Adferiad Gwyrdd a CGGC, mae YYE bellach yn gobeithio penodi Rheolwr Datblygu i gefnogi datblygiad y mudiad trwy gamau nesaf y newidiadau hyn, ac i arwain ar fidiau am arian a buddsoddiad sylweddol. Darperir crynodeb byr o’r gwaith datblygu cychwynnol a wnaed hyd yma fel atodiad i’r ddogfen hon, ac mae gwybodaeth bellach ar gael ar gais.

Bydd y swydd hon yn golygu gweithio’n agos â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a staff a chontractwyr eraill YYE, cymuned yr ynys a rhanddeiliaid allweddol eraill, er mwyn cyflawni’r gwaith hwn mewn modd cydweithredol.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Role Description

Mwy

GWELD POPETH

Aelodau Gwirfoddol o Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin

Swyddog Ieuenctid Y Fro

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth (Ffiseg)