Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Datblygu’r Gymraeg

Rheolwr Datblygu’r Gymraeg

Trosolwg:

Mae Grŵp URC am glywed gennych os oes gyda chi’r angerdd, yr egni a’r weledigaeth i helpu llunio ac arwain ar ddatblygu a gweithredu strategaeth iaith a diwylliant newydd.

Enw'r Cyflogwr: Undeb Rygbi Cymru
Cyflog: £30,000 – £35,000
Dyddiad Cau: 30/09/2022
Amser Cau: 17:30:00
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Mae Grŵp URC am glywed gennych os oes gyda chi’r angerdd, yr egni a’r weledigaeth i helpu llunio ac arwain ar ddatblygu a gweithredu strategaeth iaith a diwylliant newydd.

Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr brwdfrydig ar draws y busnes i hyrwyddo gwerth a manteision cynyddu defnydd y Gymraeg a hyrwyddo diwylliant Cymreig i rygbi Cymru.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 30 Medi 2022.

Bydd cyfweliadau yn dechrau yr wythnos o 17 Hydref 2022

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Mwy

GWELD POPETH

Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata

Swyddog Datblygu Cymunedol

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)