Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Cynnwys a Golygu

Rheolwr Cynnwys a Golygu

Trosolwg:

Golygydd / Rheolwr Ysgrifennu Copi
Casnewydd, Cymru (gyda gwaith hybrid)

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cymwysterau Cymru
Cyflog: Cyflog o £40,100 - £47,470 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 12/10/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Candidate Services
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Golygydd / Rheolwr Ysgrifennu Copi
Casnewydd, Cymru (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy’n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Rydym nawr yn chwilio am Olygydd / Rheolwr Ysgrifennu Copi i ymuno â ni yn barhaol, llawn amser yn gweithio 37 awr yr wythnos.

Y Manteision

- Cyflog o £40,100 - £47,470 y flwyddyn
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ynghyd â gwyliau cyhoeddus a chau hyd at dri diwrnod dros y Nadolig)
- Trefniadau gweithio hyblyg
- Aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil

Y Rôl

Fel y Golygydd / Rheolwr Ysgrifennu Copi, byddwch yn gyfrifol am arddull golygyddol, naws, llais ac ansawdd ein sianeli cyfathrebu dwyieithog.

Yn benodol, byddwch yn arwain y gwaith o ddarparu cyfryngau cymdeithasol, gwefan a chynnwys cyhoeddi. Byddwch yn ysgrifennu copi ac yn is-olygu cynnwys yn Gymraeg a Saesneg, yn ogystal â chefnogi cysylltiadau â’r cyfryngau, cyfathrebu strategol, ymgyrchoedd a chreu cynnwys.

Gan ddirprwyo ar ran y Pennaeth Cyfathrebu, byddwch yn helpu i ddatblygu strategaethau cyfathrebu a marchnata cynnwys ac arwain ar y cynllunio golygyddol ar gyfer deunyddiau a gyhoeddir yn allanol.

Amdanat ti

I gael eich ystyried fel Golygydd / Rheolwr Ysgrifennu Copi, bydd angen:

- Profiad mewn amgylchedd golygyddol
- Profiad o ysgrifennu copi
- Y gallu i ysgrifennu copi yn cyfieithu materion technegol i Gymraeg/Saesneg clir
- Gradd neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Cynnwys a Phrosiect Golygyddol, Rheolwr Cynnwys Digidol, Rheolwr Datblygu Golygyddol, Rheolwr Golygyddol, Ysgrifennwr Copi, neu Reolwr Datblygu Cynnwys.

Gellir trafod ceisiadau am batrymau gweithio amgen, gan gynnwys rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Hydref 2022.

Felly, os ydych chi'n barod i gymryd eich cam nesaf fel Golygydd / Rheolwr Ysgrifennu Copi, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Hyfforddwr Cymraeg

Cydlynydd Addysg Gymunedol

Swyddog Ti a Fi Teithiol y De Ddwyrain (lleoliad hyblyg)