Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Cyfryngau Digidol a Marchnata

Rheolwr Cyfryngau Digidol a Marchnata

Trosolwg:

Mae Theatr Volcano yn chwilio am berson egnïol, trefnus sy’n gallu cyfathrebu’n effeithiol gydag eraill, yn hyfedr gyda Google Workspace, WordPress, Canva, Photoshop a chymwysiadau perthnasol eraill, ac yn defnyddio ac yn mwynhau’r cyfryngau cymdeithasol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cwmni Theatr Volcano
Cyflog: £24K pro rata
Dyddiad Cau: 31/08/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Claudine Conway
Ffôn: 01792 464790
Lleoliad: Theatr Volcano, 27-29 Stryd Fawr, Abertawe, Abertawe, Cymru, SA1 1LG
Disgrifiad:

Mae Theatr Volcano yn chwilio am berson egnïol, trefnus sy’n gallu cyfathrebu’n effeithiol gydag eraill, yn hyfedr gyda Google Workspace, WordPress, Canva, Photoshop a chymwysiadau perthnasol eraill, ac yn defnyddio ac yn mwynhau’r cyfryngau cymdeithasol.

Prif Leoliad: Swyddfa Volcano (Abertawe)
Oriau gwaith: Rhan amser 0.6 (22.5 awr yr wythnos)
Cyflog: £24,000 y flwyddyn pro rata

Bydd deiliad y Rheolwr Cyfryngau Digidol a Marchnata yn creu a datblygu ein presenoldeb drwy’r cyfryngau cymdeithasol, cyfryngau argraffedig, a’n gwefan, gan sicrhau bod gwaith sy’n cael ei greu, ei gomisiynu neu ei gefnogi gan Volcano yn sylw’r cyhoedd cyn gynted ag y bo modd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol hefyd am oruchwylio seilwaith Volcano gan ddefnyddio Google Workspace. Byddant yn gyfrifol am farchnata gwaith Volcano a’r cyfleusterau sydd gan y cwmni i’w cynnig.

Dyddiad cau: 31/08/2022

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Pecyn Swydd

Job Pack

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Cefnogi Cynorthwyol y De Ddwyrain

Cynorthwyydd Cegin a Llety Glan Llyn a Glan Llyn Isaf

Cynorthwyydd Gweithredol (Cymraeg hanfodol)