Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Cadwraeth Adeiladau

Rheolwr Cadwraeth Adeiladau

Trosolwg:

RHEOLWR CADWRAETH ADEILADAU 

Swydd 3 blynedd, rhan amser, yn gweithio o adref ac Ynys Enlli. 

Ariennir y rôl hon gan y Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ac Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.

I ymgeisio am y swydd, anfonwch eich CV a llythyr cyflwyno at swyddienlli@gmail.com erbyn 10.00yb ar 24 Tachwedd 2023. 

 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Ynys Enlli
Cyflog: £46,800 pro rata
Dyddiad Cau: 24/11/2023
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Caroline Jones
Ffôn: 07904265604
Lleoliad: Gweithio o adref ac Ynys Enlli, Y Rhiw, Gwynedd, Cymru, LL53 8DE
Disgrifiad:

RHEOLWR CADWRAETH ADEILADAU 

(Swydd 3 blynedd, rhan amser)

Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn y broses o ddatblygu’n barhaus ar hyn o bryd ac yn gweithredu i sicrhau dyfodol cadarnhaol a disglair i’r ynys a’i chymuned. O ganlyniad i waith estynedig gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, gyda chefnogaeth ychwanegol wedi’i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol,  mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli bellach yn bwriadu penodi Rheolwr Adeiladau Cadwraeth (rhan amser am dair blynedd) i gefnogi datblygiad yr adeiladau cofrestredig, i ddatblygu ceisiadau ariannol ychwanegol a phrosiectau a buddsoddiadau eraill. Mae crynodeb byr o’r gwaith hyd yn hyn ar gael ynghyd â mwy o wybodaeth os wnewch chi gysylltu â ni.

Bydd deilydd y rôl yma yn gweithio’n agos efo’r Ymddiriedolwyr, y Pwyllgor Adeiladau, staff a chontractwyr eraill, yr adran gynllunio, CADW a chyrff eraill, y gymuned ar yr Ynys a rhanddeiliaid allweddol, er mwyn cyflawni’r gwaith yma mewn modd cydweithredol.

Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli mewn cyfnod cyffrous yn ei hanes wrth i’r mudiad adeiladu ar weithgaredd y blynyddoedd diwethaf a datblygu dyfodol cynaliadwy i bawb ar Enlli.  Os ydych chi a diddordeb mewn bod yn rhan o ddyfodol Enlli cysylltwch â ni i drafod y swydd mewn mwy o fanylder.

I ddarllen y Swydd Disgrifiad ac am wybodaeth am sut i geisio am y swydd ewch i www.enlli.org 

Dyddiad cau: 10.00yb, 24 Tachwedd 2023

Am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu drwy e-bostio: swyddienlli@gmail.com 

Ariennir y rôl hon gan y Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ac Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd / Job Description

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Mentor Lloches Cam-Drin Domesig Ynys Môn

Cynorthwyydd Golygyddol

Swyddog Iechyd a Diogelwch