Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Busnes

Rheolwr Busnes

Trosolwg:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â ni fel Rheolwr Busnes. Diben y rol yw i ddarparu cyngor a chymorth effeithiol, rhagweithiol a phroffesiynol i’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu er mwyn galluogi cyflawni ei gyfrifoldebau statudol, arwain a chynnal darpariaeth gweithrediadau busnes ar gyfer y Swyddfa gan gynnwys arwain, cydlynu a chyflawni gofynion llywodraethiant corfforaethol y Swyddfa, ac arwain a chynghori'r Comisiynydd a’r Tîm Gweithredol o ran cyflawni cyfrifoldebau statudol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys
Cyflog: £41517 - £44784
Dyddiad Cau: 01/06/2022
Amser Cau: 23:55:00
Enw Cyswllt:
Ffôn: 01267 226440
Lleoliad: Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys, Llangynnwr, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA31 2PF
Disgrifiad:

Os ydych chi'n credu mai dyma'r swydd i chi, cwblhewch gais, gan ddangos tystiolaeth yn unig yn erbyn y 5 cyrhaeddiad a restrir ar broffil y rôl  Os ydych yn credu mai dyma’r swydd i chi, yna cwblhewch ffurflen gais, gan nodi tystiolaeth yn erbyn pob cyrhaeddiad penodol a generig (sydd fel arfer i’w cael ar dudalen olaf y proffil rôl).

Cyfeiriwch hefyd at y canllawiau i ymgeiswyr ar ein gwefan sy’n darparu mwy o fanylion ynghylch sut i gwblhau eich cais.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriadau meddygol a fetio.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Job Description

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Swyddog Recriwtio Myfyrwyr - Cyfrwng Cymraeg

Swyddog Marchnata Digidol Eisteddfod yr Urdd