Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Prif Weithredwr

Prif Weithredwr

Trosolwg:

Mae’r Prif Weithredwr yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ac yn gyfrifol am ddarparu arweiniad strategol i Lyfrgell Genedlaethol Cymru o fewn y strwythur llywodraethiant a sefydlwyd o dan ei Siarter Frenhinol. Byddant yn cyflawni amcanion statudol y Siarter Frenhinol, ei swyddogaethau a'i ddyletswyddau cyffredinol yn ogystal ag arfer ei phŵer cyfreithiol. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyflog: £100,894
Dyddiad Cau: 29/11/2023
Amser Cau: 23:59:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Lleoliad: Lleolir y swydd yn LLGC, Aberystwyth. Gellir negodi trefniadau gwaith hyblyg a hybrid. Fodd bynnag, disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar y safle am o leiaf 2 ddiwrnod yr wythnos.
Disgrifiad:

Mae Goodson Thomas yn falch iawn i ddod â’r cyfle gwych hwn i’r farchnad gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Y Llyfrgell Genedlaethol yw llyfrgell ac archif amlycaf Cymru, yn adnodd gwybodaeth enfawr ac yn drysorfa ar bob pwnc.

Mae’r llyfrgell yn un o’r chwe llyfrgell ‘adnau cyfreithiol’ yn y DU ac Iwerddon, gan roi breintiau statudol iddynt sy'n galluogi'r llyfrgell i gasglu cyfran uchel o allbwn cyfan cyhoeddiadau print yn y DU ac Iwerddon, gan gynnwys fformatau digidol.

Mae’r Prif Weithredwr yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ac yn gyfrifol am ddarparu arweiniad strategol i Lyfrgell Genedlaethol Cymru o fewn y strwythur llywodraethiant a sefydlwyd o dan ei Siarter Frenhinol. Byddant yn cyflawni amcanion statudol y Siarter Frenhinol, ei swyddogaethau a'i ddyletswyddau cyffredinol yn ogystal ag arfer ei phŵer cyfreithiol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

• Brofiad o arwain a rheoli sefydliad mawr drwy gyfnod o newid sylfaenol.

• Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cryf o waith a swyddogaethau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

• Bod yn feddyliwr strategol gyda'r gwytnwch i ysgogi newid parhaus mewn cyfnod heriol ac mewn amgylchedd o newid parhaus.

Mae’r gallu i siarad a darllen Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Os oes angen, darperir cefnogaeth a hyfforddiant priodol mewn Cymraeg ysgrifenedig.

I drafod yn anffurfiol, cysylltwch â'n hymgynghorwyr o ran chwilio am swyddogion gweithredol Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu defnyddiwch y manylion yn botwm 'Anfon E-bost' uchod.

I ymgeisio, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol ar wefan Goodson Thomas.

Dyddiad cau: 12yh, 29 Tachwedd 2023

Dyddiad y cyfweliad: wythnos yn dechrau 11 Rhagfyr 2023

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cydlynydd Cyfieithu

Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rheolwr Café Bar