Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Prif Swyddog

Prif Swyddog

Trosolwg:

Rydym yn awyddus i benodi person â chymwysterau addas gyda sgiliau arwain profedig ac sy’n egnïol a blaengar i arwain Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr, sef mudiad elusennol sy’n cefnogi gofalwyr di-dâl yng Ngogledd-orllewin Cymru.

Os oes gennych chi’r brwdfrydedd, yr ymrwymiad a’r uchelgais i wneud gwahaniaeth i fywydau gofalwyr di-dâl, yna medrai’r cyfle swydd ffantastig hwn fod yn berffaith i chi.

Enw'r Cyflogwr: Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr
Cyflog: Graddfa Cyflog NJR 42- 48, £38,052 - £43,757
Dyddiad Cau: 06/06/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Julie Oatey
Ffôn: 01248 370797
Lleoliad: Unit G1, Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, Cymru, LL57 4FG
Disgrifiad:

Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yw’r prif fudiad sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i oedolion sy’n ofalwyr di-dâl yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn. Wedi’i sefydlu ym 1991, daeth y mudiad yn elusen gofrestredig ym 1997, ac mae wedi mynd o nerth i nerth, gan sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn ganolog i bopeth a wna.

Mae gofalwyr di-dâl yn parhau i wynebu heriau di-ri, ac mae mwy o lawer y medrir ei wneud o hyd i wella a chefnogi eu bywydau ymhellach.

Ydych chi’n barod am yr her hon?

Am ragor o wybodaeth a phecyn cais, cysylltwch â Julie Oatey ar help@carersoutreach.org.uk i ofyn am becyn swydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner dydd, 6 Mehefin 2022

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Mwy

GWELD POPETH

Pennaeth Cyllid

Cydlynydd Gweinyddol Eisteddfod yr Urdd

Ymddiriedolwr (x 2)