Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Prentis Digwyddiadau Chwaraeon (Datblygu Chwaraeon)

Prentis Digwyddiadau Chwaraeon (Datblygu Chwaraeon)

Trosolwg:

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd  chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: Isafswm Cenedlaethol
Dyddiad Cau: 30/06/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Lisa Waters
Ffôn:
Lleoliad: Swyddfa’r Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd, Caerdydd, Cymru, CF10 5AL
Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Prentis Digwyddiadau Chwaraeon (Datblygu Chwaraeon)

Math o gontract: 15 mis, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: yn ddibynnol ar brofiad

Lleoliad: Caerdydd

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Heddiw mae gan yr Urdd 55,000 o aelodau. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Y Swydd

Nod y swydd fydd cynyddu cyfranogaeth plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd  chwaraeon cyson, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Am fwy o fanylion cysylltwch a’r Rheolwyr Prentisiaethau: lisawaters@urdd.org / ffionevans@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais Prentisiaethau’r Urdd ar e-bost at prentisiaeth@urdd.org

Dyddiad Cau:   30 Mehefin 2022         

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Mwy

GWELD POPETH

Golygydd Offlein (Swyddfa Caerdydd)

Swyddog Addysg

Swyddog Croesi’r Bont (Cynllun Trochi Iaith Cenedlaethol Mudiad Meithrin) – Talaith y De Ddwyrain