Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Prawf-ddarllenydd a Chyfieithydd

Prawf-ddarllenydd a Chyfieithydd

Trosolwg:

Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol. 

Ar Bapur. Ar-lein. Ar Sgrin. Mewn Bywydau Bob Dydd.

Enw'r Cyflogwr: Atebol
Cyflog: I'w drafod - cyflog yn gymwys a phrofiad a thalent yr unigolyn. Pecyn atyniadol.
Dyddiad Cau: 11/03/2024
Amser Cau: 09:00:00
Enw Cyswllt: Sion Saunders-Jones
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Prawf-ddarllen cyfieithiadau gan gyfieithwyr mewnol ac allanol (o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg), gan sicrhau cywirdeb, arddull a chywair iaith addas. Cyfieithu yn ôl yr angen. Bydd natur y cyfieithiadau’n amrywio o rai technegol i greadigol, o rai ffurfiol i anffurfiol.  

Darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n Cleientiaid, gyda’r pwyslais ar ansawdd.  

Am fwy o fanylion cysylltwch â sion@atebol.com.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Fideo:

Mwy

GWELD POPETH

Athro Dosbarth Cynllun Trochi

Hyfforddai Proffesiynol Newid Hinsawdd

Hyfforddai Proffesiynol Newid Hinsawdd ac Amgylchedd NMWTRA