Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen
Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £41,591– £45,648 pro rata
Dyddiad Cau: 06/06/2022
Swyddog Gweithgareddau Cymunedol
Swyddog Gweithgareddau Cymunedol
Enw'r Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam
Lleoliad: Sir y Fflint
Cyflog: £19,680 + cyfraniad pensiwn cyfatebol hyd at 6%
Dyddiad Cau: 13/06/2022
Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau
Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau
Enw'r Cyflogwr: Addysg Oedolion Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £25.84 fesul yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)
Dyddiad Cau: 07/06/2022
Swyddog Datblygu Cymunedol (Ardal Sir Fynwy)
Swyddog Datblygu Cymunedol (Ardal Sir Fynwy)
Enw'r Cyflogwr: Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy
Lleoliad: Torfaen
Cyflog: £22,002 - £23,111
Dyddiad Cau: 15/06/2022
Swyddog Ti a Fi Teithiol Bro Morgannwg (Swydd yn cael ei ariannu gan Awdurdod Lleol Bro Morgannwg)
Swyddog Ti a Fi Teithiol Bro Morgannwg (Swydd yn cael ei ariannu gan Awdurdod Lleol Bro Morgannwg)
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM9 £19,138 (pro rata)
Dyddiad Cau: 03/06/2022
Rheolwr Gweithrediadau a Phrofiad Ymwelwyr
Rheolwr Gweithrediadau a Phrofiad Ymwelwyr
Enw'r Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Castell y Waun
Lleoliad: Wrecsam
Cyflog: £29,640 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 29/05/2022
Prif Swyddog Croesi’r Bont Talaith y De Ddwyrain a Clebran
Prif Swyddog Croesi’r Bont Talaith y De Ddwyrain a Clebran
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM 25-28 £29,614 – £32,375
Dyddiad Cau: 27/05/2022
Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon
Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Graddfa 2: £19,601 (Pwynt 1) - £22,058 (Pwynt 4)
Dyddiad Cau: 25/05/2022
Cynghorwyr Busnes
Cynghorwyr Busnes
Enw'r Cyflogwr: Business in Focus
Lleoliad: Pen-y-bont ar Ogwr
Cyflog: £30,000
Dyddiad Cau: 10/06/2022
Cynhyrchydd Cynorthwyol / Cynhyrchydd Iau
Cynhyrchydd Cynorthwyol / Cynhyrchydd Iau
Enw'r Cyflogwr: ITV Cymru Wales
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: I'w drafod
Dyddiad Cau: 26/05/2022