Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen
Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £41,591– £45,648 pro rata
Dyddiad Cau: 06/06/2022
Golygydd Creadigol a Rheolwr Cyhoeddi Oedolion
Golygydd Creadigol a Rheolwr Cyhoeddi Oedolion
Enw'r Cyflogwr: Atebol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Yn unol a phrofiad
Dyddiad Cau: 13/06/2022
Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu
Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Môn
Lleoliad:
Cyflog: £25,927 - £29,174 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 13/06/2022
Dadansoddwr Partneriaethau
Dadansoddwr Partneriaethau
Enw'r Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: £26565 - £34326
Dyddiad Cau: 01/06/2022
Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau
Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Gwynedd
Lleoliad: Gwynedd
Cyflog: £25,419 - £27,514
Dyddiad Cau: 09/06/2022
Ymgynghorydd Cyfathrebu
Ymgynghorydd Cyfathrebu
Enw'r Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: £31425 - £34326
Dyddiad Cau: 01/06/2022
Rheolwr Busnes
Rheolwr Busnes
Enw'r Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: £41517 - £44784
Dyddiad Cau: 01/06/2022
Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo
Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Gwynedd
Lleoliad: Gwynedd
Cyflog: £25,419 - £27,514
Dyddiad Cau: 09/06/2022
Cynorthwyydd Personol i'r Pennaeth a'r Uwch Dîm Arwain
Cynorthwyydd Personol i'r Pennaeth a'r Uwch Dîm Arwain
Enw'r Cyflogwr: Ysgol Brynhyfryd
Lleoliad: Sir Ddinbych
Cyflog: Gradd 7 (yn amodol ar werthusiad swydd)
Dyddiad Cau: 06/06/2022
Pennaeth Sicrwydd
Pennaeth Sicrwydd
Enw'r Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: £41517 - £44784
Dyddiad Cau: 01/06/2022