Hwylusydd y Gymraeg
Hwylusydd y Gymraeg
Enw'r Cyflogwr: Coleg Gwent
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £24,854 - £26,956
Dyddiad Cau: 24/09/2023
Cynghorydd Hawliau Lles
Cynghorydd Hawliau Lles
Enw'r Cyflogwr: Canolfan Ganser Felindre
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £28,834 i £35,099
Dyddiad Cau: 27/09/2023
Hwylusydd y Gymraeg
Hwylusydd y Gymraeg
Enw'r Cyflogwr: Coleg Gwent
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £24,854 - £26,956
Dyddiad Cau: 24/09/2023
Cyfieithydd
Cyfieithydd
Enw'r Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £28,834 - £35,099
Dyddiad Cau: 01/10/2023
Dylunydd Cynnwys
Dylunydd Cynnwys
Enw'r Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £37,308 yn codi i £40,806 fesul cam bob blwyddyn. (Pro rata ar gyfer ymgeiswyr rhan-amser).
Dyddiad Cau: 15/10/2023
Arweinydd Prosiect – Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau
Arweinydd Prosiect – Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: £24337
Dyddiad Cau: 04/10/2023
Cydlynydd Digwyddiadau Her a Chymunedol
Cydlynydd Digwyddiadau Her a Chymunedol
Enw'r Cyflogwr: Elusen Aloud
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £25,000 - £27,500 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 02/10/2023
Swyddog Marchnata Digidol
Swyddog Marchnata Digidol
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM15-20 £22,453 - £26,017
Dyddiad Cau: 09/10/2023
Uwch Swyddog Ffilmio a Golygu
Uwch Swyddog Ffilmio a Golygu
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM22-25 £27,757 - £30,798
Dyddiad Cau: 09/10/2023
Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol - Cymru
Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol - Cymru
Enw'r Cyflogwr: 24x7 Group
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Cyflog cystadleuol
Dyddiad Cau: 02/11/2023