Golygydd Creadigol a Rheolwr Cyhoeddi Oedolion
Golygydd Creadigol a Rheolwr Cyhoeddi Oedolion
Enw'r Cyflogwr: Atebol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Yn unol a phrofiad
Dyddiad Cau: 13/06/2022
Swyddog Addysg ac Ieuenctid
Swyddog Addysg ac Ieuenctid
Enw'r Cyflogwr: Stonewall Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £27,440
Dyddiad Cau: 16/06/2022
Swyddog Prosiect – Yr Wyddfa Ddi-blastig
Swyddog Prosiect – Yr Wyddfa Ddi-blastig
Enw'r Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £25,927 - £30,095 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 10/06/2022
Warden Tymhorol - Y Bala
Warden Tymhorol - Y Bala
Enw'r Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £20,852 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)
Dyddiad Cau: 10/06/2022
Swyddog Golygyddol Digidol lau
Swyddog Golygyddol Digidol lau
Enw'r Cyflogwr: CBAC
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £24,651 - £26,778 y flwyddyn (pro-rata lle bo hynny'n berthnasol)
Dyddiad Cau: 08/06/2022
Swyddog Croesi’r Bont Fflint a Wrecsam
Swyddog Croesi’r Bont Fflint a Wrecsam
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM14 £21,049 pro rata
Dyddiad Cau: 05/06/2022
Swyddog Croesi’r Bont Gogledd Powys
Swyddog Croesi’r Bont Gogledd Powys
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM14 £21,049 pro rata
Dyddiad Cau: 05/06/2022
Gweithwyr Mân Addasiadau x 3
Gweithwyr Mân Addasiadau x 3
Enw'r Cyflogwr: Grŵp Cynefin/Canllaw Eryri (Cyf)
Lleoliad:
Cyflog: £26,849 y flwyddyn, cyflog spot (40 ayw)
Dyddiad Cau: 13/06/2022
Gweithiwr Aml Grefft
Gweithiwr Aml Grefft
Enw'r Cyflogwr: Grŵp Cynefin/Canllaw Eryri (Cyf)
Lleoliad:
Cyflog: £28,647 y flwyddyn, cyflog spot (40 ayw)
Dyddiad Cau: 13/06/2022
Swyddog Gweithgareddau Cymunedol
Swyddog Gweithgareddau Cymunedol
Enw'r Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam
Lleoliad: Sir y Fflint
Cyflog: £19,680 + cyfraniad pensiwn cyfatebol hyd at 6%
Dyddiad Cau: 13/06/2022