Rheolwr Academaidd: Addysg Bellach a Phrentisiaethau (cyfnod penodol o 12 mis)
Rheolwr Academaidd: Addysg Bellach a Phrentisiaethau (cyfnod penodol o 12 mis)
Enw'r Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £44,737 – £51,805
Dyddiad Cau: 11/10/2022