Prif Weithredwr
Prif Weithredwr
Enw'r Cyflogwr: Plaid Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £53,788 - £64,492
Dyddiad Cau: 28/02/2023
Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth
Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth
Enw'r Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £27,929 – £34,308
Dyddiad Cau: 14/02/2023
Pencampwr Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg Rhanbarthol
Pencampwr Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg Rhanbarthol
Enw'r Cyflogwr: Grwp Deddf, Mentrau Iaith a Llywodraeth Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £44,624 (pro rata o ddyddiad y gyflogaeth tan 31.03.24)
Dyddiad Cau: 10/02/2023