Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Cynorthwyol
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Cynorthwyol
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £20,043 - £20,444
Dyddiad Cau: 10/10/2022
Swyddog Cymraeg i Blant Caerffili (Tymor Ysgol yn Unig)
Swyddog Cymraeg i Blant Caerffili (Tymor Ysgol yn Unig)
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM15 - MM20 £21,453 - £25,017
Dyddiad Cau: 16/10/2022
Swyddog Cefnogi Cynorthwyol y De Ddwyrain
Swyddog Cefnogi Cynorthwyol y De Ddwyrain
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £19,138
Dyddiad Cau: 18/10/2022
Athro Saesneg (x 2 swydd)
Athro Saesneg (x 2 swydd)
Enw'r Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd
Lleoliad: Sir Ddinbych
Cyflog: Graddfa Cyflog Athro **Ystyrir Lwfans Recriwtio a Chadw ar gyfer ymgeiswyr priodol
Dyddiad Cau: 16/10/2022
Swyddog Clebran Sir Benfro hyd at 31.7.2023.
Swyddog Clebran Sir Benfro hyd at 31.7.2023.
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM 14 - £21,049 pro rata
Dyddiad Cau: 09/10/2022
Hyfforddwr Sgiliau Digidol a Chynhwysiant
Hyfforddwr Sgiliau Digidol a Chynhwysiant
Enw'r Cyflogwr: Cwmpas
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £25,013 - £29,793 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 09/10/2022
Swyddog Ti a Fi Teithiol Sir Benfro
Swyddog Ti a Fi Teithiol Sir Benfro
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM9 £19,138 (pro rata)
Dyddiad Cau: 11/10/2022
Swyddog Ti a Fi Teithiol Ceredigion
Swyddog Ti a Fi Teithiol Ceredigion
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM9 £19,138 (pro rata)
Dyddiad Cau: 11/10/2022
Swyddog Ti a Fi Teithiol Wrecsam
Swyddog Ti a Fi Teithiol Wrecsam
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM9 £19,138 (pro rata)
Dyddiad Cau: 10/10/2022
Swyddog Ti a Fi Teithiol Gogledd Sir Ddinbych
Swyddog Ti a Fi Teithiol Gogledd Sir Ddinbych
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM9 £19,138 (pro rata)
Dyddiad Cau: 10/10/2022