Prif Weithredwr
Prif Weithredwr
Enw'r Cyflogwr: Plaid Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £53,788 - £64,492
Dyddiad Cau: 28/02/2023
Hyfforddwr Lloriau
Hyfforddwr Lloriau
Enw'r Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £31,498 - £36,642
Dyddiad Cau: 13/02/2023
Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth
Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth
Enw'r Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £27,929 – £34,308
Dyddiad Cau: 14/02/2023
Staff Cegin a Llety (amryw)
Staff Cegin a Llety (amryw)
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £11.30 yr awr (£20,566 y flwyddyn, pro rata)
Dyddiad Cau: 31/03/2023
Swyddi Cegin a Llety Glan-llyn
Swyddi Cegin a Llety Glan-llyn
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £11.30 yr awr (£20,566 y flwyddyn, pro rata)
Dyddiad Cau: 24/03/2023
Swyddog Cyllid Dros Dro (rhan amser)
Swyddog Cyllid Dros Dro (rhan amser)
Enw'r Cyflogwr: UCAC
Lleoliad: Ceredigion
Cyflog: £28,876 (pro rata)
Dyddiad Cau: 06/02/2023
Uwch Newyddiadurwr Digidol
Uwch Newyddiadurwr Digidol
Enw'r Cyflogwr: S4C
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Yn unol â phrofiad
Dyddiad Cau: 06/02/2023
Cydlynydd Datblygu Sgiliau Academaidd
Cydlynydd Datblygu Sgiliau Academaidd
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth
Lleoliad: Ceredigion
Cyflog: £24,285 - £27,131 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad Cau: 05/02/2023
Uwch Gweithiwr Chwarae
Uwch Gweithiwr Chwarae
Enw'r Cyflogwr: Menter Iaith Casnewydd
Lleoliad: Casnewydd
Cyflog: £21,000 Pro rata
Dyddiad Cau: 19/02/2023
Cysylltydd Cynllun Cyfeirio Gogledd Ceredigion x2
Cysylltydd Cynllun Cyfeirio Gogledd Ceredigion x2
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM10 £19,453 (pro rata) tymor ysgol yn unig.
Dyddiad Cau: 31/01/2023