Swyddog Cymunedol Gorllewin Myrddin
Swyddog Cymunedol Gorllewin Myrddin
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Gweithredol 4: £27,200 - £29,916
Dyddiad Cau: 15/07/2024
Rheolwr Warws
Rheolwr Warws
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £26,421–£30,296 (Band 4 – pwyntiau 12–20)
Dyddiad Cau: 01/07/2024
Swyddog Cynorthwyol Ynni
Swyddog Cynorthwyol Ynni
Enw'r Cyflogwr: Menter Cwm Gwendraeth Elli
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: £24,432
Dyddiad Cau: 12/07/2024
Rheolwr Lletygarwch
Rheolwr Lletygarwch
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Gweithredol 6: £34,866-£40,685
Dyddiad Cau: 09/07/2024
Swyddog Gwybodaeth a Dysgu
Swyddog Gwybodaeth a Dysgu
Enw'r Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £25,019 - £27,010
Dyddiad Cau: 30/06/2024
Swyddog Cyflogau a Chyllid
Swyddog Cyflogau a Chyllid
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £24,942-£27,191 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 30/06/2024
Gweithredwr Biwro BVD
Gweithredwr Biwro BVD
Enw'r Cyflogwr: EIDCYMRU
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Yn cychwyn ar £22,010 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 24/06/2024
Swyddog Datblygu Creadigol
Swyddog Datblygu Creadigol
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £33,024 - £37,336
Dyddiad Cau: 24/06/2024
Swyddog Marchnata
Swyddog Marchnata
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £29,605 - £32,982 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 24/06/2024
Rheolwr Gwasanaethau Cam-Drin Domestig
Rheolwr Gwasanaethau Cam-Drin Domestig
Enw'r Cyflogwr: Grŵp Cynefin/Gorwel
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £42,957 - £48,349 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 19/06/2024