Isdeitlydd neu Isdeitlydd dan Hyfforddiant
Isdeitlydd neu Isdeitlydd dan Hyfforddiant
Enw'r Cyflogwr: Cyfatebol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad
Dyddiad Cau: 29/02/2024
Pennaeth
Pennaeth
Enw'r Cyflogwr: Ysgol Botwnnog
Lleoliad: Gwynedd
Cyflog: £74,796 - £86,636
Dyddiad Cau: 05/03/2024
Isdeitlydd neu Isdeitlydd dan Hyfforddiant
Isdeitlydd neu Isdeitlydd dan Hyfforddiant
Enw'r Cyflogwr: Cyfatebol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad
Dyddiad Cau: 29/02/2024
Prawf-ddarllenydd a Chyfieithydd
Prawf-ddarllenydd a Chyfieithydd
Enw'r Cyflogwr: Atebol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: I'w drafod - cyflog yn gymwys a phrofiad a thalent yr unigolyn. Pecyn atyniadol.
Dyddiad Cau: 11/03/2024
Swyddog Dadansoddi Data
Swyddog Dadansoddi Data
Enw'r Cyflogwr: Archwilio Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £24,723- £30,274 (band cyflog DSA)
Dyddiad Cau: 07/04/2024
Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth
Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth
Enw'r Cyflogwr: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £34,081 to £39,312 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 21/03/2024
Swyddog Ynni Cartref (Byw'n hirach nid oerach)
Swyddog Ynni Cartref (Byw'n hirach nid oerach)
Enw'r Cyflogwr: Grŵp Cynefin
Lleoliad: Gwynedd
Cyflog: £27,335 - £28,154 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 07/03/2024
Swyddog Benthyciadau Cymunedol (Oriel Gelf Gyfoes i Gymru)
Swyddog Benthyciadau Cymunedol (Oriel Gelf Gyfoes i Gymru)
Enw'r Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £32, 694 - £36, 929
Dyddiad Cau: 06/03/2024
Cynorthwyydd Maes Parcio
Cynorthwyydd Maes Parcio
Enw'r Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £22,737 - £23,893
Dyddiad Cau: 06/03/2024
Cynorthwyydd Caffi a Chanolfan Ymwelwyr Byd Mary Jones
Cynorthwyydd Caffi a Chanolfan Ymwelwyr Byd Mary Jones
Enw'r Cyflogwr: Cymdeithas y Beibl
Lleoliad: Gwynedd
Cyflog: £12 yr awr
Dyddiad Cau: 10/03/2024