Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Dwyieithog ar gyfer de-ddwyrain, canolbarth a gorllewin Cymru
Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Dwyieithog ar gyfer de-ddwyrain, canolbarth a gorllewin Cymru
Enw'r Cyflogwr: Portal
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £27,000 i £ 32,000 y flwyddyn yn seiliedig ar brofiad a chymwysterau
Dyddiad Cau: 21/10/2022
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Penodi Aelodau
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Penodi Aelodau
Enw'r Cyflogwr: Llywodraeth Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £4,738 ynghyd â threuliau rhesymol – o leiaf 44 diwrnod y flwyddyn
Dyddiad Cau: 10/10/2022