Golygydd Creadigol a Rheolwr Cyhoeddi Oedolion
Golygydd Creadigol a Rheolwr Cyhoeddi Oedolion
Enw'r Cyflogwr: Atebol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Yn unol a phrofiad
Dyddiad Cau: 13/06/2022
Golygydd Creadigol a Rheolwr Cyhoeddi Oedolion
Golygydd Creadigol a Rheolwr Cyhoeddi Oedolion
Enw'r Cyflogwr: Atebol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Yn unol a phrofiad
Dyddiad Cau: 13/06/2022
Cadeirydd y Coleg
Cadeirydd y Coleg
Enw'r Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Honorariwm
Dyddiad Cau: 01/06/2022
Peirianwyr Gwresogi
Peirianwyr Gwresogi
Enw'r Cyflogwr: Adra Tai Cyf
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £29,298 - £31,308 y flwyddyn yn ddibynol ar gymhwysterau
Dyddiad Cau: 16/06/2022
Syrfêwr Eiddo
Syrfêwr Eiddo
Enw'r Cyflogwr: Adra Tai Cyf
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £31,309 - £34,122 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 16/06/2022
Cydlynydd Tai Cymunedol (Gogledd Cymru)
Cydlynydd Tai Cymunedol (Gogledd Cymru)
Enw'r Cyflogwr: Adra Tai Cyf
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £28,250 - £31,309 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 16/06/2022
Uwch Swyddog Adnoddau, Cymru
Uwch Swyddog Adnoddau, Cymru
Enw'r Cyflogwr: Stonewall Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £13,720 (£27,440 FTE)
Dyddiad Cau: 16/06/2022
Swyddog Addysg ac Ieuenctid
Swyddog Addysg ac Ieuenctid
Enw'r Cyflogwr: Stonewall Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £27,440
Dyddiad Cau: 16/06/2022
Swyddog Prosiect – Yr Wyddfa Ddi-blastig
Swyddog Prosiect – Yr Wyddfa Ddi-blastig
Enw'r Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £25,927 - £30,095 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 10/06/2022
Warden Tymhorol - Y Bala
Warden Tymhorol - Y Bala
Enw'r Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £20,852 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad)
Dyddiad Cau: 10/06/2022