Swyddog Cyfathrebu
Swyddog Cyfathrebu
Enw'r Cyflogwr: Medrwn Môn
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: NJC SCP graddfa 5 pt 17 £24,490 (pro rata) 
Dyddiad Cau: 17/10/2022
Swyddog Gwella Busnes
Swyddog Gwella Busnes
Enw'r Cyflogwr: Grŵp Cynefin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £25,667 - £28,887 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 11/10/2022
Ymchwilydd – Practis Cymru
Ymchwilydd – Practis Cymru
Enw'r Cyflogwr: Odgers Berndtson
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Cyflog cystadleuol ynghyd â phecyn buddion a bonws yn ôl disgresiwn 
Dyddiad Cau: 27/10/2022
Cydlynydd Gweithrediadau
Cydlynydd Gweithrediadau
Enw'r Cyflogwr: National Theatre Wales
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £28,000
Dyddiad Cau: 23/10/2022
Swyddog Cefnogol Clwyf Gwywiad yr Onnen
Swyddog Cefnogol Clwyf Gwywiad yr Onnen
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Gwynedd
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £22,571 - £24,920 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 13/10/2022
Swyddog Cyllid (Cyfnod Mamolaeth)
Swyddog Cyllid (Cyfnod Mamolaeth)
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM15 - MM20 £21,453 - £25,017
Dyddiad Cau: 10/10/2022
Swyddog Clebran Sir Benfro hyd at 31.7.2023.
Swyddog Clebran Sir Benfro hyd at 31.7.2023.
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: MM 14 - £21,049 pro rata
Dyddiad Cau: 09/10/2022
Rheolwr Datblygu’r Gymraeg
Rheolwr Datblygu’r Gymraeg
Enw'r Cyflogwr: Undeb Rygbi Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £30,000 – £35,000
Dyddiad Cau: 30/09/2022
Hyfforddwr Sgiliau Digidol a Chynhwysiant
Hyfforddwr Sgiliau Digidol a Chynhwysiant
Enw'r Cyflogwr: Cwmpas
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £25,013 - £29,793 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 09/10/2022
Archifydd Cynorthwyol
Archifydd Cynorthwyol
Enw'r Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Lleoliad: Ceredigion
Cyflog: £24,899 – £28,740
Dyddiad Cau: 05/10/2022