Prif Weithredwr
Prif Weithredwr
Enw'r Cyflogwr: Plaid Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £53,788 - £64,492
Dyddiad Cau: 28/02/2023
Prif Weithredwr
Prif Weithredwr
Enw'r Cyflogwr: Plaid Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £53,788 - £64,492
Dyddiad Cau: 28/02/2023
Swyddog Derbyn (x 3 Swydd)
Swyddog Derbyn (x 3 Swydd)
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth
Lleoliad: Ceredigion
Cyflog: £24,285 - £27,131 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 12/02/2023
Cydlynydd Rhaglen Cymru Fyd-eang 3
Cydlynydd Rhaglen Cymru Fyd-eang 3
Enw'r Cyflogwr: Prifysgolion Cymru
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £26,291
Dyddiad Cau: 10/02/2023
Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu
Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £44,737 - £53,353 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 08/02/2023
Hyfforddwr Lloriau
Hyfforddwr Lloriau
Enw'r Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £31,498 - £36,642
Dyddiad Cau: 13/02/2023
Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) - (x17 Swydd)
Anogwr Gwaith Dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) - (x17 Swydd)
Enw'r Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £28,117
Dyddiad Cau: 09/02/2023
Uwch Gyfieithydd
Uwch Gyfieithydd
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Caerdydd
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £32,020 - £36,298
Dyddiad Cau: 10/02/2023
Cydlynydd Nawdd
Cydlynydd Nawdd
Enw'r Cyflogwr: Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Lleoliad: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Tua £21,000 y flwyddyn ynghyd â phecyn buddion a phensiwn hael
Dyddiad Cau: 17/02/2023
Swyddog Adnoddau Dysgu Digidol
Swyddog Adnoddau Dysgu Digidol
Enw'r Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Lleoliad: Ceredigion
Cyflog: £25,895 - £29,890
Dyddiad Cau: 02/02/2023