Plastrwr

Plastrwr

Trosolwg:

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan, ac mae angen plastrwr i ymuno a'n tîm!

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Adra Tai Cyf
Cyflog: £28,249 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 02/06/2022 (5 diwrnod)
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Catrin Jones
Ffôn: 01248 677221
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Telerau ac Amodau

  • £28,249 y flwyddyn
  • 40 awr yr wythnos, 08:00-16:30 dydd Llun i ddydd Gwener
  • 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn
  • Cytundeb Parhaol
  • Lleoli yng Ngogledd Cymru
  • Tal salwch galwedigaethol yn dilyn y 6 mis cyntaf

Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gwelthlu.

Mae’r gallu cyffredinol i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys dweud enwau lleoedd / enwau Cymraeg, rhoi a derbyn manylion, rhoi cyfarchiad dwyieithog yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 02/06/2022

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

SD Plastrwr

JD Plasterer

Ffurflen Gais / Application Form

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Rheolwr Prosiectau Gwella Busnes

Darlithydd yn y Gymraeg

Prif Swyddog