Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Pennaeth Polisi (Dros dro)

Pennaeth Polisi (Dros dro)

Trosolwg:

Gyda’r chyfnod cyffrous o baratoi maniffesto ar gyfer etholiadau Comisiynwyr Heddlu ac etholiadau San Steffan ar y gorwel, rydym yn chwilio am unigolyn hynod drefnus sydd â symbyliad uchel a fydd yn cymryd rhan arweiniol i ddatblygu polisïau Plaid Cymru.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Plaid Cymru
Cyflog: £36,934 – £45,116 pro rata
Dyddiad Cau: 11/12/2023
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Owen Roberts
Ffôn: 07976 980104
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Gyda’r chyfnod cyffrous o baratoi maniffesto ar gyfer etholiadau Comisiynwyr Heddlu ac etholiadau San Steffan ar y gorwel, rydym yn chwilio am unigolyn hynod drefnus sydd â symbyliad uchel a fydd yn cymryd rhan arweiniol i ddatblygu polisïau Plaid Cymru.

Bydd deiliad y swydd yn cydgordio gweithgareddau datblygu polisi’r blaid, gan weithio’n agos gydag aelodau etholedig, y Cyfarwyddwr Polisi, aelodau uwch o’r staff, y Fforwm Polisi a staff ar draws grwpiau etholedig i sicrhau bod polisïau’r blaid ar sail o ymchwil da, yr ymgynghorir â’r aelodau a rhanddeiliaid yn eu cylch, a’u bod yn cael eu cyfleu yn effeithiol.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Job Description

Application Form

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Cyfathrebu

Ymchwilydd

Swyddog Digidol a Hyrwyddo