Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Pennaeth Pentre Ifan

Pennaeth Pentre Ifan

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am berson ysbrydoledig i ymuno a thîm Gwersylloedd yr Urdd i sefydlu a rheoli Pentre Ifan sef, gwersyll amgylcheddol a lles cyntaf yr Urdd.  

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: Gweithredol 8: £42,828 - £47,483 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 27/11/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Lowri Jones
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Pennaeth Pentre Ifan

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Gweithredol 8: £42,828 - £47,483 y flwyddyn

Lleoliad: Pentre Ifan  

 

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ac yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.  

Ymysg bwrlwm ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Rydym yn chwilio am berson ysbrydoledig i ymuno a thîm Gwersylloedd yr Urdd i sefydlu a rheoli Pentre Ifan sef, gwersyll amgylcheddol a lles cyntaf yr Urdd.  

Nod Pentre Ifan yw rhoi blaenoriaeth i’r amgylchedd, lles pobl ifanc a’r Gymraeg mewn un profiad preswyl sy’n ymgysylltu pobl ifanc â byd natur a’u grymuso i warchod yr amgylchedd naturiol, heddiw ac yn y dyfodol

Rydym felly yn edrych a, Pennaeth ysbrydoledig i sicrhau fod y Gwersyll yn cyrraedd ei llawn potensial. Hyderwn fydd y Gwersyll yn barod i groesawu gwersyllwyr o Orffennaf 2023 ymlaen.   

 

Am fwy o wybodaeth am wersyll amgylcheddol yr Urdd, ewch i’n gwefan : Datblygiadau Pentre Ifan (urdd.cymru) 

Am fwy o fanylion cysylltwch â Lowri Jones, Cyfarwyddwr Gwersyll Llangrannog ar lowri@urdd.org 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau –    27 Tachwedd 2022

Dyddiad Cyfweld –   7 Rhagfyr 2022

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad swydd

Ffurflen gais

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Pennaeth Marchnata

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu Digidol

Rheolwr Y Gegin