Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Pennaeth Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

Pennaeth Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

Trosolwg:

A ydych yn cael llwyddiant wrth godi arian? Os felly, dewch i ymuno â ni ym Mhrifysgol Bangor yn y swydd newydd gyffrous hon fel Pennaeth Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Bangor
Cyflog: £53,353 - £61,823 y.b (Graddfa 9)
Dyddiad Cau: 26/09/2022
Amser Cau: 17:30:00
Lleoliad: Bryn Afon, Ffordd Y Coleg, Bangor, Gwynedd, Cymru, LL57 2DG
Disgrifiad:

PRIFYSGOL BANGOR

SWYDDFA DATBLYGU A CHYSYLLTIADAU ALUMNI

Pennaeth Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

CYF: BU02994

Cyflog: £53,353 - £61,823 y.b (Graddfa 9)

A ydych yn cael llwyddiant wrth godi arian? Os felly, dewch i ymuno â ni ym Mhrifysgol Bangor yn y swydd newydd gyffrous hon fel Pennaeth Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr. Mae hwn yn gyfle i godwr arian proffesiynol profiadol ymuno â’n tîm sy’n gyfrifol am roddion dyngarol mawr, a cheisio rhoddion gan ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n rhoi grantiau a hybu ein cysylltiadau â 100,000 o gyn-fyfyrwyr ledled y byd. Rydym yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig a dawnus sydd â hanes o lwyddiant mewn cysylltiadau gyda rhoddwyr a rhanddeiliaid i arwain ar gynnydd mewn incwm dyngarol a chysylltiadau â chyn-fyfyrwyr.

Sefydlwyd y brifysgol ym 1884 gyda rhoddion gan chwarelwyr gogledd Cymru, ac mae gan y brifysgol hanes cyfoethog i ddeiliad y swydd fanteisio arno. Gyda chynlluniau i ddatblygu Ysgol Feddygol Gogledd Cymru gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac un o’r grwpiau mwyaf o wyddonwyr amgylcheddol yn y Deyrnas Unedig, mae hwn yn gyfle gwych i’r ymgeisydd llwyddiannus wneud gwahaniaeth mewn prifysgol a roddwyd yn y 30 uchaf am effaith gymdeithasol ac economaidd ei hymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf. Byddwch yn cael bod yn rhan o’r cyffro o helpu i lunio strategaeth godi arian newydd a chyfle i ddatblygu eich profiad codi arian proffesiynol a'ch gyrfa ar yr un pryd â chael boddhad personol wrth gyfrannu at ddatblygiadau cymdeithasol a gwyddonol trwy weithio gyda'n cymuned ymchwil.

Dylai ymgeiswyr feddu ar addysg at lefel gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc cysylltiedig, neu fod â phrofiad sylweddol mewn meysydd perthnasol.

Mae hon yn swydd barhaol, lawn-amser a disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau mor fuan â phosib.

Byddwch yn gweithio ar y campws ym Mangor. Trwy ein fframwaith Gweithio Deinamig, bydd dewis hefyd i dreulio peth amser yn gweithio o bell (ond rhaid aros yn y Deyrnas Unedig) i gynnal cydbwysedd bywyd a gwaith. Trafodir hyn ymhellach gydag ymgeiswyr yn y cyfweliad. 

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond os cewch drafferth defnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 26 Medi 2022.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cyfieithydd

Rheolwr Cyffredinol 

Arbenigwr Technegol