Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Pennaeth Cyllid

Pennaeth Cyllid

Trosolwg:

Byddwch yn edrych ymlaen ac oddi allan - gweld beth sy’n dod a chynhyrchu ac addasu cynlluniau ariannol i ateb yr heriau. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Adra Tai Cyf
Cyflog: £54,782 - £57,899 + £3500 atodiad marchnad
Dyddiad Cau: 07/07/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Catrin Jones
Ffôn: 01248 677221
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Pennaeth Cyllid

£54,782 - £57,899 y flwyddyn + £3500 atodiad marchnad / 37 awr yr wythnos / Bangor ac o gartref / Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Ein bod bob amser un cam ar y blaen, ac yn cynnal y safonau uchaf o ran gonestrwydd ariannol - sicrhau ein bod yn ennyn hyder ein rheoleiddwyr, archwilwyr, cyllidwyr, aelodau bwrdd a’r cyhoedd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 07/07/22

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Swyddog Ymgysylltu a Hyrwyddo

Cysylltydd Cynllun Cyfeirio Ceredigion hyd at 31/3/24