Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen

Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen

Trosolwg:

Ydych chi’n angerddol ynghylch pŵer trawsnewidiol darllen? Allwch chi helpu i greu rhaglenni a llyfrau sy’n ysbrydoli cariad gydol oes at ddarllen?

Enw'r Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru
Cyflog: £41,591– £45,648 pro rata
Dyddiad Cau: 06/06/2022
Amser Cau: 11:55:00
Enw Cyswllt: Menai Williams
Ffôn:
Lleoliad: Castell Brychan / neu weithio o gartref, gyda’r gallu i deithio’n achlysurol i swyddfeydd y Cyngor Llyfrau
Disgrifiad:

Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen

Ydych chi’n angerddol ynghylch pŵer trawsnewidiol darllen? Allwch chi helpu i greu rhaglenni a llyfrau sy’n ysbrydoli cariad gydol oes at ddarllen?

Os mai ‘ie’ yw’r ateb ac os oes gennych gefndir ym maes addysg neu brofiad ym maes llenyddiaeth plant a’ch bod yn chwilio am her newydd, ymunwch â ni yng Nghyngor Llyfrau Cymru.

Rydym yn awyddus i benodi Pennaeth newydd ar gyfer ein Hadran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen a fydd yn gweithio’n agos gyda chyd-weithwyr yn Llywodraeth Cymru, ysgolion a phartneriaid eraill sy’n gweithredu yn y maes hwn. Bydd gennych y creadigrwydd a’r egni i droi syniadau’n rhaglenni ac ysbrydoli cyllidwyr i fuddsoddi mewn ystod eang o weithgareddau sy’n cefnogi ein gweledigaeth –Cymru: Cenedl o Ddarllenwyr. Byddwch yn arwain tîm o dri gan ddarparu nifer o weithgareddau hyrwyddo darllen, gan gynnwys rhaglenni cenedlaethol fel Diwrnod y Llyfr a Sialens Ddarllen yr Haf.

Fel aelod allweddol o’r uwch dîm rheoli, mae’r rôl datblygu strategol hon yn adrodd i’r Prif Weithredwr. Mae’r lleoliad yn hyblyg ond bydd gofyn treulio o leiaf 8 diwrnod y mis yn ein swyddfeydd yn Aberystwyth. Rydym yn chwilio am siaradwr Cymraeg hyderus ac yn hapus i gefnogi’r ymgeisydd llwyddiannus i ddatblygu ei sgiliau Cymraeg ymhellach yn y gwaith.

Os yw’r rôl hon yn swnio’n addas i chi, mae rhagor o fanylion ar www.llyfrau.cymru neu drwy ebsotio menai.williams@llyfrau.cymru

Dyddiad cau: 6 Mehefin 2022

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Gweithgareddau Cymunedol

Ymchwilydd Sgorio

Gofalwr/Wraig