Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Partner Cyflogres, Pensiynau a Systemau

Partner Cyflogres, Pensiynau a Systemau

Trosolwg:

Goruchwylio a rheoli swyddogaethau cyflogres, pensiynau a systemau Archwilio Cymru yn benodol....

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Archwilio Cymru
Cyflog: £34,611- £41,053
Dyddiad Cau: 24/11/2023
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt: Derwyn Owen
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Pwrpas Swydd 

Goruchwylio a rheoli swyddogaethau cyflogres, pensiynau a systemau Archwilio Cymru yn benodol: 

- Rheoli gweinyddiaeth y gyflogres a phensiynau ar gyfer Archwilio Cymru, gan sicrhau bod gwybodaeth sy'n gysylltiedig â chyflogau yn gywir, yn gyfredol ac yn cael ei chyflwyno'n amserol ar gyfer rhedeg cyflog misol a chysylltu â cheisiadau data - Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (DR1s) ac ymholiadau pensiwn cyffredinol ac ymateb iddynt. 
- Gweithredu fel Gweinyddwr Systemau arweiniol a chyswllt allweddol ar gyfer y system iTrent, gan ddatrys ymholiadau technegol a phrosesau yn ôl yr angen ar y cyd â'r Swyddog Pobl a Chyflogres. 
- Gan weithio gyda'r tîm Adnoddau Dynol ehangach, sicrhau bod y system iTrent yn cael ei chynnal ym mhob agwedd gan gynnwys datblygu ymarferoldeb, diweddariadau a phrofi, cynnal sefydliadau, sicrhau bod deunyddiau hyfforddi ar-lein yn gyfredol, cywirdeb data ac adroddiadau a gynhyrchir gan system 
- Darpariaethau gwybodaeth AD, cyflogres a phensiynau yn ôl yr angen ac adrodd yn gyffredinol ar unrhyw ddata AD neu gyflogres. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Job Description

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Cofrestru

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Rheolwr Cyllid