Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Paragyfreithwyr Llys Gwarchod

Paragyfreithwyr Llys Gwarchod

Trosolwg:

Mae gennym gyfle cyfforus i Baragyfreithiwr ymuno gyda’n Tîm Cleifion Cymhleth a bydd ffocws penodol ar waith y Llys Gwarchod.  Byddwch yn cynorthwyo ein tîm o gyfreithwyr a chyd-baragyfreithwyr sy’n tyfu, sy’n cynghori ac yn cynrychioli GIG Cymru yn ei gyfanrwydd. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Cyflog: £25,524 – 28,010 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 26/11/2023
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt: Joseph Psaila
Lleoliad: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, Uned 1E Stad Ddiwydiannol Westpoint, Heol Penarth, Caerdydd, Caerdydd, Cymru, CF11 8JQ
Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Paragyfreithwyr Llys Gwarchod

Contract: Parhaol, llawn amser gydag amodau gweithio hyblyg.

Cyflog: Band 4 £25,524 – 28,010 y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 26 Tachwedd 2023

Testun ar gyfer yr hysbyseb:

Mae Gwasanaethau Cyfreithiol a Risg yn is-adran o Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, sy’n darparu gwasanaethau cynghori cyfreithio cynhwysfawr i’r GIG.

Ein gwerthoedd craidd, sy’n bwysig o ran sut rydym yn gweithio gyda’n cleientiaid a sut rydym yn cefnogi ein cydweithwyr yw:

- Gwrando a Dysgu
- Gweithio gyda’n gilydd
- Cymryd cyfrifoldeb
- Arloesi

Mae gennym gyfle cyfforus i Baragyfreithiwr ymuno gyda’n Tîm Cleifion Cymhleth a bydd ffocws penodol ar waith y Llys Gwarchod.  Byddwch yn cynorthwyo ein tîm o gyfreithwyr a chyd-baragyfreithwyr sy’n tyfu, sy’n cynghori ac yn cynrychioli GIG Cymru yn ei gyfanrwydd. 

Mae’r Tîm Cleifion Cymhleth yn arbenigwyr y neu maes ac maent yn cael cyfarwyddyd rheolaidd mewn achosion newydd a phroffil uchel.  Rydym yn gweithio’n agos gyda thimau Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu, Pediatreg, Nyrsio a Gofal Dwy sein cleientiaid. 

Mae’r gallu i siarad a deall, ysgrifennu a darllen Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon (lefel 5)

Cyswllt ar gyfer y swydd: 

Cysylltwch gyda Gavin Knox am fwy o wybodaeth, neu sgwrs am y swydd gavin.knox@wales.nhs.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Pennaeth Polisi (Dros dro)

Uwch-gyfieithydd / Golygydd

Cyfieithwyr dawnus a / neu brofiadol