Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Newyddiadurwr Digidol (Materion Cyfoes Cymraeg)

Newyddiadurwr Digidol (Materion Cyfoes Cymraeg)

Trosolwg:

Mae ITV Cymru Wales yn chwilio am newyddiadurwr brwdfrydig sy’n angerddol am greu cynnwys digidol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: ITV Cymru Wales
Cyflog: Yn ôl profiad
Dyddiad Cau: 04/07/2022
Amser Cau: 17:00:00
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Newyddiadurwr Digidol (Materion Cyfoes Cymraeg)

Mae ITV Cymru Wales yn chwilio am newyddiadurwr brwdfrydig sy’n angerddol am greu cynnwys digidol.

Fel Newyddiadurwr Digidol byddwch yn cefnogi’r adran Rhaglenni Cymraeg yn ITV Cymru Wales gan sicrhau bod y cynnwys yn uchelgeisiol, yn greadigol ac yn gywir.

Byddwch yn gyfrifol am gynllunio cynnwys digidol y tîm ac am gydlynu cynnwys newyddion dyddiol i wasanaeth newyddion digidol S4C. Byddwch yn cael y cyfle i fynd ar leoliad i gasglu a ffilmio cynnwys unigryw ar gyfer y platfformau digidol ac yn cynhyrchu cynnwys amrywiol i ddenu cynulleidfaoedd newydd.  Byddwch hefyd yn arsylwi gwaith dau newyddiadurwr dan hyfforddiant ac yn golygu eu cynnwys i Newyddion S4C.

Bydd gennych farn olygyddol gadarn a phrofiad ymarferol o gydymffurfiaeth yn ogystal â gwybodaeth eang o faterion cyfoes Cymru a’r Byd. 

Os ydych chi’n newyddiadurwr sydd â syniadau a gweledigaeth uchelgeisiol ar sut i ddatblygu cynnwys digidol Cymraeg i’r dyfodol, gall y rôl yma fod yn gyfle gwych i chi.

Swydd llawn amser. 

Cytundeb 3 blynedd

Sgiliau Allweddol - 

-       Profiad perthnasol o gynhyrchu cynnwys digidol newyddiadurol

-       Barn olygyddol gref, gyda gwybodaeth eang o gydymffurfiaeth a’r gyfraith. 

-       Dealltwriaeth wych o blatfformau a chynulleidfaoedd digidol a sut i’w cyrraedd yn ddigidol. 

-       Sgiliau ieithyddol a Chymraeg cywir  

Nodweddion y rôl - 

-       Y gallu i weithio dan bwysau ac ar draws brandiau gwahanol. 

-       Cyfathrebwr da gyda phrofiad o weithio mewn tim

-       Yn angerddol dros Gymru a phwysigrwydd amrywiaeth a chynhwysiad o fewn ein cynnwys.

Mae ITV wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth ei weithlu ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir. Rydym yn annog ceisiadau am y rôl hon gan ymgeiswyr ag anabledd ac fel Arweinydd Hyderus o ran Anabledd, os ydych yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer y rôl a’ch bod wedi datgan bod gennych anabledd, byddwn yn gwarantu y bydd eich cais cyfan yn cael ei ystyried (h.y. byddwch yn cyrraedd ail gam ein proses). 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Dylunydd Graffig

Pennaeth Cyllid

Swyddog Polisi (x 2 swydd)