Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Gweithiwr Prosiect Llesiant

Gweithiwr Prosiect Llesiant

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chyfeillgar i ymuno a'r tim ac i weithio o fewn ein Canolfan Galw Mewn a Hwb Cymunedol i ddarparu cymorth a chyngor i aelodau y gymuned ar rhestr eang o faterion llesiant, gan gynnwys cyngor ynni, cyngor a cymorth gyda budd-daliadau, cyfeiriadau banc bwyd, oergell gymunedol a llawer mwy. 

Enw'r Cyflogwr: Y Dref Werdd
Cyflog: £23,000 y flwyddyn gyda cyfraniad at bensiwn.
Dyddiad Cau: 06/06/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Gwydion ap Wynn
Ffôn: 01766 830 082
Lleoliad: 5 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Cymru, LL41 3ES
Disgrifiad:

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch gyda Gwydion ar y manylion cyswllt.

I wneud cais, rydym yn gofyn am gopi o eich CV a llythyr cefnogol yn egluro pam dyliwch cael eich ystyried am y swydd.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Hysbyseb Swydd

Swydd Disgrifiad Gweithiwr Prosiect Llesiant

Mwy

GWELD POPETH

Peintiwr ac Addurnwr

Prif Weithredwr

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (Cyfnod Mamolaeth)