Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Gweinyddwr/Derbynnydd - Llwyn y Bryn (Abertawe)

Gweinyddwr/Derbynnydd - Llwyn y Bryn (Abertawe)

Trosolwg:

Wedi eich lleoli yn nerbynfa Llwyn y Bryn, un o’ch prif ddyletswyddau bydd gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i gwsmeriaid a myfyrwyr mewnol ac allanol, gan gynnig cyngor a chymorth sy’n ymwneud â phob agwedd ar gymorth dysgu. Byddwch yn gwneud hyn wyneb yn wyneb a thros y ffôn ac yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych, gan hyrwyddo Coleg Gwyr Abertawe.

Enw'r Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe
Cyflog: £10.25 - £10.97 yr awr
Dyddiad Cau: 30/09/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Zoe Gallagher
Ffôn: 01792284248
Lleoliad: Gower College Swansea, Gorseinon, United Kingdom, SA1 4QA
Disgrifiad:

Byddwch yn gyfrifol am ddelio ag ymholiadau gan staff, myfyrwyr, busnesau a’r cyhoedd, wyneb yn wyneb a thros y ffôn. Byddwch hefyd yn ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol yn ôl y gofyn.

Bydd gennych brofiad o weithio mewn derbynfa/amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid a byddwch yn meddu ar NVQ Lefel 2 perthnasol (neu’r cyfwerth) yn ogystal â chymhwyster TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (Graddau A-C).

Mae'r oriau sydd ar gael fel a ganlyn:

Dydd Mawrth 8.30 - 12.30 (4 awr)

Dydd Mercher 8.30 - 4.30 (7.5 awr)

Dydd Llun 8.30 - 12.30 (4 awr)

Dydd Gwener 8.30 - 4.30 (7.5 awr)

Mae'r swydd hon wedi'i hystyried yn Gymraeg yn hanfodol ar lefel 3.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

 

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Admin Reception - JD & PS

Gweinyddwr/Derbynnydd - JD

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Gwella Busnes

Swyddog Datblygu

Ymchwilydd – Practis Cymru