Golygydd Creadigol a Rheolwr Cyhoeddi Oedolion

Golygydd Creadigol a Rheolwr Cyhoeddi Oedolion

Trosolwg:

Arwain a gwireddu'r weledigaeth newydd ynghlwm a gwasgnod newydd i oedolion gan Atebol.

Cyfle gwych i fod yn rhan o dîm bywiog Atebol, a'r cyfle i dorri cwys newydd.

Enw'r Cyflogwr: Atebol
Cyflog: Yn unol a phrofiad
Dyddiad Cau: 13/06/2022 (21 diwrnod)
Amser Cau: 10:30:00
Enw Cyswllt: Owain Saunders-Jones
Ffôn: 01970832172
Lleoliad: { Hyblyg;
Disgrifiad:

Wyt ti'n berson brwdfrydig, llawn egni? Mae hon yn wîr yn gyfle i lunio rhaglen waith dy hun.

Rydym am creu gwasgnod newydd i oedolion fydd yn cyfleu brand bywiog a chyfoes.

Dy fwriad fydd adnabod a meithrin talentau newydd, o amrywiaeth o gefndiroedd, a chreu cyhoeddiadau newydd fydd a phwyslais ar fod yn cynnig arlwy newydd fydd yn creu marchnadoedd newydd. 

Bydd dy lygad bob amser ar dalent a sicrhau rhagoriaeth, cysondeb ac ansawdd golygyddol.

Am fwy o fanylion neu sgwrs anffurfiol cysylltwch ag owain@atebol.com 

Lleoliad hyblyg.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Fideo:

Mwy

GWELD POPETH

Cynhyrchydd Digidol

Dirprwy Glerc y Dref

Aelodau Gwirfoddol o Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin