Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am berson deinamig, ymroddgar a brwdfrydig i ymgymryd â’r swydd allweddol hon.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: Gweithredol 7 - £37, 519 - £42,404 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 27/11/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Ceren Roberts
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd 

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Gweithredol 7 - £37, 519 - £42,404 y flwyddyn 

Lleoliad: Gwersyll Caerdydd 

 

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ac yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.  

Ymysg bwrlwm ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

 

Y Swydd

Rydym yn chwilio am berson deinamig, ymroddgar a brwdfrydig i ymgymryd â’r swydd allweddol hon.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Ceren Roberts (Cyfarwyddwr Gwersyll Caerdydd) ar cerenroberts@urdd.org 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 27 Tachwedd 2022

Dyddiad Cyfweld – i’w gadarnhau

 

 

 


 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad swydd

Ffurflen gais

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Darlithydd - Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg 

Swyddog Cefnogi Cynorthwyol y De Ddwyrain

Rheolwr Cynlluniau Dysgu Cymraeg