Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Dirprwy Glerc y Dref

Dirprwy Glerc y Dref

Trosolwg:

Hoffech chi wneud gwahaniaeth i Fro Ffestiniog? Beth am ymgeisio am y swydd fel Dirprwy Glerc y Dref?

Rôl llawn amrywiaeth, a’r cyfle am hyfforddiant perthnasol i’r swydd.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.

 

 

Enw'r Cyflogwr: Cyngor Tref Ffestiniog
Cyflog:  pro rata £27,344 (yn amodol ar gymwysterau a phrofiad)
Dyddiad Cau: 05/12/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Ms Zoe Pritchard
Ffôn: +441766832398
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Dirprwy Glerc y Dref

Cyflog  pro rata £27,344 (yn amodol ar gymwysterau a phrofiad)

Oriau: 27.5 awr yr wythnos

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Mwy

GWELD POPETH

Uwch Gyfieithydd

Swyddog Gweinyddol Data

Cyfreithiwr Cyfraith Cyflogaeth