Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Darlithydd mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau a Ffilmiau

Darlithydd mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau a Ffilmiau

Trosolwg:

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys addysgu o leiaf dau fodiwl israddedig ac un modiwl ôl-radd, yn ogystal â goruchwylio traethodau hir israddedig.

Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Bangor
Cyflog: £34,304 - £40,927 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 7
Dyddiad Cau: 27/05/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt:
Ffôn:
Lleoliad: , Bangor, Gwynedd, Cymru, LL57 2DG
Disgrifiad:

PRIFYSGOL BANGOR

Ysgol Iaith, Diwylliant a'r Celfyddydau

Darlithydd mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau a Ffilmiau

CYF:BU02850

Cyflog: £34,304 - £40,927 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 7

Gwahoddir ceisiadau am y swydd dros dro ran amser (0.50% Cyfwerth Amser Llawn) uchod yn yr Ysgol Iaith, Diwylliant a’r Celfyddydau. Bydd y swydd yn darparu gwasanaeth addysgu yn ystod blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi'i addysgu i lefel gradd a bydd yn gallu cyflwyno modiwlau sydd eisoes wedi'u dilysu a'u paratoi ym maes cynhyrchu yn y cyfryngau a ffilmiau. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys addysgu o leiaf dau fodiwl israddedig ac un modiwl ôl-radd, yn ogystal â goruchwylio traethodau hir israddedig. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar brofiad ymarferol ym maes cynhyrchu yn y cyfryngau a/neu ffilmiau, yn ogystal â chefndir mewn addysg cyfryngau.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ar 1 Medi, 2022.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol i'r swydd hon. Bydd ceisiadau hefyd yn cael eu hystyried i wneud y swydd hon ar sail rhan-amser neu rannu swydd hyd at yr oriau cyfwerth amser llawn a hysbysebir.

Derbyniwn geisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond os cewch drafferth defnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 27 Mai 2022.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu

Ymchwilydd Sgorio

Pennaeth Cyllid