Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Darlithydd mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar (Cyfrwng Cymraeg)

Darlithydd mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar (Cyfrwng Cymraeg)

Trosolwg:

Bydd deiliad y swydd yn atebol am addysgu, datblygu'r cwricwlwm, ymchwil a dysgu proffesiynol yn y maes. Byddant yn defnyddio strategaethau dysgu arloesol a chynhwysol i gymell a chefnogi myfyrwyr i gyflawni canlyniadau academaidd a phroffesiynol rhagorol. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Cyflog: £42,155 - £47,423 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 25/11/2022
Amser Cau: 17:30:00
Lleoliad: Campws Cyncoed, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ffordd Cyncoed, Cyncoed, Caerdydd, Cymru, CF23 6XD
Disgrifiad:

Crynodeb o'r Rôl: 

Mae'r Ysgol yn cynnig BA (Anrh) Addysg Blynyddoedd Cynnar ac Ymarfer Proffesiynol gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (EYPS) (rhaglen ddwyieithog). Mae'r rhaglen hon yn cynnwys 700 awr o brofiad lleoliad gwaith dros y tair blynedd o astudio ac mae'n cyfuno theori ac ymarfer. 

Bydd deiliad y swydd yn atebol am addysgu, datblygu'r cwricwlwm, ymchwil a dysgu proffesiynol yn y maes. Byddant yn defnyddio strategaethau dysgu arloesol a chynhwysol i gymell a chefnogi myfyrwyr i gyflawni canlyniadau academaidd a phroffesiynol rhagorol. 

Bydd deiliad y swydd yn addysgu ac yn asesu ar y BA (Anrh) Addysg Blynyddoedd Cynnar ac Ymarfer Proffesiynol gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (EYPS) (rhaglen ddwyieithog), ac yn gweithio gyda lleoliadau Blynyddoedd Cynnar ac ysgolion Cynradd i rymuso myfyrwyr i wireddu eu potensial tra byddant ar leoliad. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Academi

Aelodau o'r Cyngor

Uwch Newyddiadurwr Digidol (Swydd llawn amser)