Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cynorthwyydd Maes Parcio

Cynorthwyydd Maes Parcio

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am Weithiwr Maes Parcio i ymuno â ni ym maes parcio Pen y Pass, un o’r pyrth i’r Wyddfa. Mae hon yn rôl amser llawn sy’n gweithio 37 awr yr wythnos ar gontract tymor penodol tan fis Tachwedd 2024, gan gynnwys penwythnosau a Gwyliau Banc.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Cyflog: £22,737 - £23,893
Dyddiad Cau: 06/03/2024
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Candidate Services
Lleoliad: Maes Parcio Pen y Pass, Parc Cenedlaethol Eryri (gyda theithio ar draws y Parc Cenedlaethol)
Disgrifiad:

Cynorthwyydd Maes Parcio
Maes Parcio Pen y Pass, Parc Cenedlaethol Eryri (gyda theithio ar draws y Parc Cenedlaethol)

Amdanom ni
 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Weithiwr Maes Parcio i ymuno â ni ym maes parcio Pen y Pass, un o’r pyrth i’r Wyddfa. Mae hon yn rôl amser llawn sy’n gweithio 37 awr yr wythnos ar gontract tymor penodol tan fis Tachwedd 2024, gan gynnwys penwythnosau a Gwyliau Banc.

Y Manteision

- Cyflog o £22,737 - £23,893
- Lwfans Gwyliau (24 diwrnod) (pro rata)
- GP24/7
- Cefnogaeth Iechyd Meddwl
- Cefnogaeth Gyfreithiol
- Cefnogaeth Ariannol
- Cefnogaeth i Ofalwyr
- 3c Oddi ar Litr o Ddisel
- Gwybodaeth a Chymorth Menopos
- Iechyd a Ffitrwydd
- Gwasanaeth cynghori ‘Gofyn Bil’
- Gweithlyfrau Hunangymorth
- Gostyngiadau
- Cynorthwyo Amddiffyn am ddim am 12 mis
- Y cyfle i weithio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol

Mae hwn yn gyfle gwych i siaradwr Cymraeg sydd â sgiliau pobl gwych ac sydd wrth eu bodd yn gweithio yn yr awyr agored i ymgymryd â rôl hyfryd a chymwynasgar yng nghalon Eryri.

Felly, os oes gennych chi'r sgiliau a'r brwdfrydedd i wneud y rôl hon yn llwyddiant, rydyn ni eisiau clywed gennych chi!

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Maes Parcio Pen y Pass, chi fydd yn gyfrifol am redeg y system barcio o flaen llaw yn dymhorol, gan sicrhau bod y safleoedd a’r cyfleusterau’n ddymunol.

Byddwch yn rheoli’r system barcio rhagarchebu, yn cyfeirio traffig arall i safleoedd parcio eraill ac yn rheoli mynedfa’r maes parcio i sicrhau mai dim ond defnyddwyr sydd wedi archebu lle ymlaen llaw sydd â mynediad.

Fel wyneb cyfeillgar y maes parcio, byddwch yn gwneud ymholiadau a chwynion gan ddefnyddwyr y maes parcio, gan roi cyngor a chymorth yn ôl yr angen.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Cynnal a chadw, glanhau, ailstocio a gwagio peiriannau Talu ac Arddangos
- Cydgysylltu â pheirianwyr i sicrhau bod peiriannau'n gwbl weithredol
- Darparu gwasanaeth brys mewn safleoedd eraill yn ôl yr angen

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Weithiwr Maes Parcio, bydd angen y canlynol arnoch:

- Rhuglder yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Dull cyfrifol a chywir o ymdrin ag arian
- Y gallu i ymgysylltu â'r cyhoedd yn gwrtais, weithiau mewn sefyllfaoedd anodd
- Gwybodaeth dda am ardal Eryri
- Sgiliau cyfathrebu a rheoli pobl rhagorol
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Mawrth 2024.

Gallai sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Maes Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwyydd Gwasanaethau Parcio, Cynorthwy-ydd Parcio, Warden Parcio, Swyddog Parcio, neu Gynorthwyydd Gwasanaethau Ymwelwyr.

Felly, os hoffech weithio ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri fel Cynorthwyydd Maes Parcio, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Tiwtor (Iechyd)

Prif Swyddog Cyfieithu

Golygydd Cynnwys Gwe