Cynorthwyydd Gweinyddol y Swyddfa Weithredol

Cynorthwyydd Gweinyddol y Swyddfa Weithredol

Trosolwg:

Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol i weithio o fewn y Swyddfa Weithredol. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm a sefydlwyd yn ddiweddar sy'n cefnogi uwch dimau Arweinyddiaeth Rheoli a Gwasanaethau Proffesiynol yr Ysgol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
Cyflog: £21,197 - £23,144 y flwyddyn (Gradd 3)
Dyddiad Cau: 04/12/2022 (2 diwrnod)
Amser Cau: 17:30:00
Lleoliad: Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd, Caerdydd, Cymru, CF10 3EU
Disgrifiad:

Rhif y swydd: 14782BR

Cynorthwyydd Gweinyddol y Swyddfa Weithredol

Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol i weithio o fewn y Swyddfa Weithredol. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm a sefydlwyd yn ddiweddar sy'n cefnogi uwch dimau Arweinyddiaeth Rheoli a Gwasanaethau Proffesiynol yr Ysgol.

Byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i ystod o weithgareddau gan gynnwys digwyddiadau ysgol, pwyllgorau a gweithgorau, AD, a chyfathrebu.

Bydd angen rhywfaint o waith y tu allan i oriau swyddfa arferol - gweithio ambell fore, nos a phenwythnosau cynnar yn ôl y galw.

Mae rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae hon yn swydd llawn amser, 35 awr yr wythnos, ar gael yn syth ac ar agor i ben.

Cyflog: £21,197 - £23,144 y flwyddyn (Gradd 3)

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig llawer o fanteision rhagorol, gan gynnwys 32 diwrnod o wyliau blynyddol (ynghyd â gwyliau banc), cynllun pensiwn lleol, y posibilrwydd o weithio cyfunol, cynllun beicio i'r gwaith a mentrau teithio eraill, cynyddiadau blynyddol o fewn y raddfa gyflog, a mwy. Mae'n lle cyffrous a bywiog i weithio, gyda llawer o heriau gwahanol ac mae'n gefnogwr Cyflog Byw balch..

Yn gyfrifol I Ms Sandra Bonney, Dirprwy Rheolwr Ysgol School Manager

Am ymholiadau pellach cysylltwch â Ms Bonney, Bonney@caerdydd.ac.uk

Dyddiad cau: Dydd Sul, 4 Rhagfyr 2022

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Clerc y Dref a Swyddog Ariannol Cyfrifol

Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia (x 3 swydd)

Prif Weithredwr