Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cynorthwyydd Gofal Cwsmer

Cynorthwyydd Gofal Cwsmer

Trosolwg:

Dyma cyfle arbennig i ymuno a thîm hwyliog a phrysur Gwersyll yr Urdd Llangrannog. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, llawn egni i fod yn rhan o’n dim gofal cwsmer gan cynnig cymorth gweinyddol i adrannau’r Gwersyll.  

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: Graddfa 2: £19,601 (Pwynt 1) - £22,058 (Pwynt 4)
Dyddiad Cau: 31/08/2022
Amser Cau: 23:55:00
Enw Cyswllt: BETHAN ROBERTS
Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Llangrannog, Ceredigion, Cymru, SA44 6AE
Disgrifiad:

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Gofal Cwsmer

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 2: £19,601 (Pwynt 1) - £22,058 (Pwynt 4) 

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Llangrannog

 

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Heddiw mae gan yr Urdd 55,000 o aelodau. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Ar drothwy ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Y Swydd

Dyma cyfle arbennig i ymuno a thîm hwyliog a phrysur Gwersyll yr Urdd Llangrannog. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, llawn egni i fod yn rhan o’n dim gofal cwsmer gan cynnig cymorth gweinyddol i adrannau’r Gwersyll.  

Am fwy o fanylion cysylltwch â Bethan Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr ar 01239 652140 neu bethanroberts@urdd.org 

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

 

Dyddiad Cau – 31 Awst 2022  

Dyddiad Cyfweld – i’w gadarnhau

 

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad swydd

Ffurflen gais

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Arweinydd y Dyfodol

Cynghorydd Hawliau Lles

Swyddog Prosiect – Sgiliau a Hyfforddiant