Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cynorthwyydd Cymorth Digidol (Dwyieithog - Cymraeg/Saesneg)

Cynorthwyydd Cymorth Digidol (Dwyieithog - Cymraeg/Saesneg)

Trosolwg:

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ymgysylltu â myfyrwyr fel partneriaid trwy gynnig gwasanaeth cwsmer a chefnogaeth ragorol i fyfyrwyr.

Mae cyfathrebu effeithiol rhwng myfyrwyr a'r Brifysgol yn rhan anatod o gyflawni hyn.

Mae’r Tîm Cymorth Digidol o fewn Ardal Gynghori y Gwasanaethau Myfyrwyr yn gyfrifol am ddarparu a chynnal a chadw’r Parth Myfyrwyr - UniLife, sef system ddigidol y Brifysgol a’r System Rheoli Ymholiadau ar gyfer darparu cymorth i fyfyrwyr.

Mae’r Tîm Cymorth Digidol yn gweithio’n agos gyda staff ar hyd a lled y Brifysgol i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael gafael ar wybodaeth gyfredol ac amserol i’w cefnogi drwy gydol eu hastudiaethau.

Bydd y Cynorthwyydd Cymorth Digidol yn meddu ar sgiliau TG, digidol a chyfathrebu rhagorol, gyda gallu amlwg i flaenoriaethu gwaith, ymdrin a gofynion lu, a gweithio'n fanwl gywir o dan pwysau.

Enw'r Cyflogwr: Prifysgol De Cymru
Cyflog: Y cyflog cychwynnol £26,396 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 25/10/2022
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Kelly Symonds
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Mae'r brifysgol yn gweithredu model gweithio hybrid ar hyn o bryd. Fodd bynnag, bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio ar gampws Trefforest am ran o'r wythnos.

Mae hon yn swydd barhaol llawn amser.

Os ydych chi'n ymgeisydd llwyddiannus, ac mai dyma’ch swydd gwasanaethau proffesiynol gyntaf o fewn y Brifysgol (neu fe’ch cyflogir gan PSS Ltd ar hyn o bryd), cewch eich cyflogi gan Professional and Support Services Limited, is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Prifysgol De Cymru, sy'n darparu gwasanaethau i'r Brifysgol a'r Colegau.  Os ydych chi'n ymgeisydd gwasanaethau proffesiynol mewnol, byddwch chi'n parhau i gael eich cyflogi gan Brifysgol De Cymru.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Kelly Symonds, Uwch Swyddog Cymorth Digidol: kelly.symonds@southwales.ac.uk.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Digital Support Assistant (Bilingual - Welsh/English)

Cynorthwyydd Cymorth Digidol (Dwyieithog - Cymraeg/Saesneg)

Mwy

GWELD POPETH

Rheolwr Cyfathrebu

Dirprwy Glerc y Dref

Swyddog Cefnogi Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri (Cyfnod Mamolaeth)