Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cynorthwydd Golygu

Cynorthwydd Golygu

Trosolwg:

Mae Telesgop yn chwilio am gynorthwydd golygu i ymuno gyda’r tîm yn Abertawe, i weithio gyda’n golygyddion ar amryw brosiectau ar draws teledu, radio a gwaith masnachol.

Enw'r Cyflogwr: Telesgop
Cyflog: I drafod
Dyddiad Cau: 27/05/2022
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt:
Ffôn: 01792824567
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Fe fydd y rôl yn cynnwys:
Llwytho
Rhedeg system archifo a storio
Bras olygu
Cefnogi y tîm ôl gynhyrchu

Sgiliau manteisiol:
Gwybodaeth am dechnoleg, fformatau a llifoedd gwaith
Gwybodaeth TG a arferion da storio a threfnu ffeiliau
Siarad Cymraeg
Trwydded yrru

Oriau hyblyg a pharodrwydd i weithio rhai penwythnosau a gwyliau banc.

Mae Telesgop yn croesawu ceisiadau gan bawb ac yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal.

Yr ydym yn gwmni dwyieithog (Cymraeg & Saesneg)

Mae Telesgop yn gwmni aml gyfrwng sydd wedi ennill gwobrau, yn arbenigo mewn cynnwys teledu llinol a phlatfformau digidol (S4C, BBC, ITV, CH4). Hefyd rydym yn creu cynnwys, platfformau a graffeg wedi ei animeiddio ar gyfer adnoddau addysg (Llywodraeth Cymru) a nifer o gleientiaid masnachol. Mae’r cwmni wedi ei leoli yn Stiwdios y Bae, Ffordd Fabian, Abertawe ac yn tyfu ac angen pobl ag awch am greu i weithio i ni. Yn dilyn cyfnod o dri mis, mae pob swydd yn barhaol.

CV A LLYTHYR
INFO@TELESGOP.CYMRU

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Mwy

GWELD POPETH

Peiriannydd - Heno / Prynhawn Da

Rheolwr Ymchwil

Cyfarwyddwr Corfforaethol