Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cynorthwy-ydd Llyfrgell (Cyrchu/Cadw)

Cynorthwy-ydd Llyfrgell (Cyrchu/Cadw)

Trosolwg:

Bydd deilydd y swydd yn gweithio o fewn tim sy’n cyrchu a chadw deunydd i ddarllenwyr yn yr ystafell ddarllen.    Bydd hefyd yn ymgymryd a dyletswyddau yn ymwneud a lleoli casgliadau print o fewn yr Adran.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyflog: £20,800 pro rata
Dyddiad Cau: 18/05/2022
Amser Cau: 11:55:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Ffôn:
Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru, SY23 3BU
Disgrifiad:

Cynorthwy-ydd Llyfrgell (Cyrchu a Chadw) (4 diwrnod yr wythnos)

Pwrpas cyffredinol y rôl:  Bydd deilydd y swydd yn gweithio o fewn tim sy’n cyrchu a chadw deunydd i ddarllenwyr yn yr ystafell ddarllen. Bydd hefyd yn ymgymryd a dyletswyddau yn ymwneud a lleoli casgliadau print o fewn yr Adran.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae’n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau’r Llyfrgell.  Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol:

CYNORTHWY-YDD LLYFRGELL (CYRCHU/CADW)

Band 1: £20,800 pro rata

Swydd parhaol. 4 diwrnod yr wythnos (29.6 awr)

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12.00 o’r gloch  18 Mai 2022

Dyddiad cyfweliadau:  i’w cadarnhau

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty.  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia (x 3 swydd)

Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Swyddog Gweithredol Datblygu'r Farchnad Allforio