Cynorthwy-ydd Cegin/Arlwyo

Cynorthwy-ydd Cegin/Arlwyo

Trosolwg:

Darparu gwasanaeth yn y gegin a pharatoi bwydydd syml ar gyfer gwasanaeth lletygarwch y Llyfrgell.  Bydd deilydd y swydd yn darparu gwasanaeth Blaen Tŷ i staff, darllenwyr ac ymwelwyr. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyflog: £20,800
Dyddiad Cau: 23/05/2022 (1 diwrnod)
Amser Cau: 14:00:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Ffôn:
Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru, SY23 3BU
Disgrifiad:

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae’n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau’r Llyfrgell.  Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol:

CYNORTHWYYDD ARLWYO / CEGIN

Band 1: £20,800

Cytundeb blwyddyn. 37 awr yr wythnos

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 2.00 o’r gloch 23  Mai 2022 

Dyddiad cyfweliadau:  i’w cadarnhau

Darparu gwasanaeth yn y gegin a pharatoi bwydydd syml ar gyfer gwasanaeth lletygarwch y Llyfrgell.  Bydd deilydd y swydd yn darparu gwasanaeth Blaen Tŷ i staff, darllenwyr ac ymwelwyr.  Oriau gwaith wythnosol fydd 37 awr yr wythnos (Llun-Gwener), gofynnir i’r sawl a benodir weithio ar sail rota ar ddyddiau Sadwrn pan fydd y galw.  Bydd y swydd hefyd o bryd i’w gilydd yn cynorthwyo yn Siop a Derbynfa’r Llyfrgell.

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty.  Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell ar 01970 632530/1; neu drwy defnyddio'r blwch e-bost uchod.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rheolwr Busnes