Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Cyllid - Gwasanaeth Pensiynau

Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Cyllid - Gwasanaeth Pensiynau

Trosolwg:

Oes gennych chi radd? Neu'n graddio flwyddyn yma? 

Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig sydd â’r ymroddiad i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol a thechnegol cryf yn y maes arbenigol yma. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael profiad mewn nifer o feysydd arbenigol ym myd pensiynau llywodraeth leol, gyda golwg ar ddatblygu i ddod yn un o reolwyr ac arweinwyr y dyfodol yn y ddisgyblaeth bwysig hwn.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Gwynedd
Cyflog: £25,419 - £27,514
Dyddiad Cau: 07/07/2022
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Nicola Roberts
Ffôn: 01286 679801
Lleoliad: Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl,, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, Caernarfon
Disgrifiad:

CYNLLUN YFORY 2022 - Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd

Mae Cynllun Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd neu gymhwyster cyfwerth i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Mae'r cynllun yn rhoi cyfle unigryw i hyfforddeion proffesiynol i ddeall mwy am weithio i lywodraeth leol drwy gael amryw o brofiadau ymarferol o bob lefel o'r sefydliad, i ddatblygu sgiliau hanfodol yn y maes pensiynau i ddatblygu rhwydweithiau ar draws y Cyngor a thu hwnt ac ar yr un pryd ennill cymhwyster Gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth Strategol o’r Ysgol Fusnes ac Economeg, Prifysgol Loughborough.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig sydd â’r ymroddiad i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol a thechnegol cryf yn y maes arbenigol yma. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael profiad mewn nifer o feysydd arbenigol ym myd pensiynau llywodraeth leol, gyda golwg ar ddatblygu i ddod yn un o reolwyr ac arweinwyr y dyfodol yn y ddisgyblaeth bwysig hwn.

Os ydych chi erioed wedi meddwl y byddech chi’n hoffi gweithio i lywodraeth leol a bod yn rhan o weithlu arbennig, mae Cynllun Yfory yn berffaith i chi.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunyfory

Mae cyswllt ar y wefan i’r pecyn gwybodaeth sydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl o’r cynllun a chanllawiau i chi ar gyfer cwblhau eich cais yn llwyddiannus.

 

Bydd y hyfforddai proffesiynol yn cael profiad helaeth o gyfrifo a prosesu buddion megis ymddeoliadau ac marwolaethau. Mae cyfrifo buddion pensiwn aelodau yn gywir ac yn brydlon yn rhan mawr o waith y Gwasanaeth Pensiynau.

Bydd yr hyfforddai yn cael bod yn rhan o’r tîm sy’n datblygu prosesau priodol er mwyn gwella lefel y gwasanaeth a ddarperir yn y dyfodol. Mae'r Gwasanaeth yn ymroddedig i wella ei ddarpariaeth o wasanaeth a bydd yn adolygu'r mesurau sydd mewn lle i fonitro perfformiad er mwyn adnabod lle y gellir gwneud gwelliannau.

Mae sicrhau bod aelodau yn deall y cynllun pensiwn yn bwysig er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y penderfyniadau cywir mewn perthynas a’u buddion pensiwn. Felly mae cyfathrebu yn effeithiol gyda’r aelodau yn hollol bwysig i sicrhau hyn. Mae hyn yn cynnwys cynnal cyflwyniadau rheolaidd, diweddaru’r safle we yn gyson ac cymryd rhan mwn digwyddiadau hyrwyddo. Mi fydd rhan o rôl yr hyfforddai yn helpu gyda’r agwedd yma o’r gwaith.

Bydd cyfle hefyd i fod yn rhan o ddatblygiad safle we a porth Hunan Wasanaeth Aelodau’r gwasanaeth. Bydd cyfle hefyd i ddysgu am waith ehangach y Cyngor fel rhan o’r swydd a fydd yn cyfoethogi profiad yr hyfforddai o weithio i’r Cyngor.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Mentor Artistiaid Graddedig – Celf a Dylunio Cyfrwng Cymraeg

Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes

Cynorthwyydd Gofal Cwsmer