Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cynllun Yfory – Hyfforddai Proffesiynol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig sydd â’r ymroddiad i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol cryf yn y maes cydraddoldeb ac amrywiaeth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael profiad mewn nifer o feysydd arbenigol cydraddoldeb ac amrywiaeth, gyda golwg ar ddatblygu i fod yn arweinydd ac arbenigwr y dyfodol yn y ddisgyblaeth bwysig hon.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Gwynedd
Cyflog: £25,419 - £27,514
Dyddiad Cau: 06/06/2022
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Nicola Roberts
Ffôn: 01286679801
Lleoliad: Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl,, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, Caernarfon
Disgrifiad:

CYNLLUN YFORY 2022 - Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd

Mae Cynllun Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd neu gymhwyster cyfwerth i ddatblygu gyrfa yng Nghyngor Gwynedd.

Mae'r cynllun yn rhoi cyfle unigryw i hyfforddeion proffesiynol i ddeall mwy am weithio i lywodraeth leol drwy gael amryw o brofiadau ymarferol o bob lefel o'r sefydliad, i ddatblygu sgiliau hanfodol yn y maes cydraddoldeb ac amrywiaeth, i ddatblygu rhwydweithiau ar draws y Cyngor a thu hwnt ac ar yr un pryd ennill cymhwyster Gradd Meistr mewn Amrywiaeth a Chydraddoldeb mewn Cymdeithas.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig sydd â’r ymroddiad i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol cryf yn y maes cydraddoldeb ac amrywiaeth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael profiad mewn nifer o feysydd arbenigol cydraddoldeb ac amrywiaeth, gyda golwg ar ddatblygu i fod yn arweinydd ac arbenigwr y dyfodol yn y ddisgyblaeth bwysig hon.

Os ydych chi erioed wedi meddwl y byddech chi’n hoffi gweithio i lywodraeth leol a bod yn rhan o weithlu arbennig, mae Cynllun Yfory yn berffaith i chi.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunyfory

Mae cyswllt ar y wefan i’r pecyn gwybodaeth sydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl o’r cynllun a chanllawiau i chi ar gyfer cwblhau eich cais yn llwyddiannus.

 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Bydd hyn yn gyfle gwych i unrhyw un sy’n chwilio am swydd foddhaus all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau trigolion Gwynedd. Rydym yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig gyda’r ymroddiad i ddatblygu eu dealltwriaeth yn y maes ac i edrych yn greadigol ar ffyrdd i wella gwasanaethau drwy sicrhau cydraddoldeb a hybu amrywiaeth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y siawns i ennill cymhwyster MA mewn Amrywiaeth a Chydraddoldeb mewn Cymdeithas. Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn flaenoriaeth i Gyngor Gwynedd, ac mae’n gyfrifoldeb ar bob un o swyddogion y Cyngor. Bydd yr hyfforddai felly’n cael y cyfle i weithio gydag a chefnogi holl adrannau’r Cyngor gan
ymwneud â swyddogion ar amrywiol lefelau ac aelodau etholedig. Trwy wneud hyn byddant yn magu dealltwriaeth o sut mae Llywodraeth Leol yn gweithio.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Marchnata

Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Ymgynghori

Pennaeth Cyllid