Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cymhorthydd Cefnogi Gweinyddol - Yr Wyddgrug

Cymhorthydd Cefnogi Gweinyddol - Yr Wyddgrug

Trosolwg:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio mewn tîm i ddarparu cymorth gweinyddol o safon uchel o fewn GwE a bydd yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol a chyfrannu tuag at alluogi’r gwasanaeth i gyflawni ei amcanion a’i nod.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: GwE
Cyflog: £16,259 - £17,255 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 07/07/2022
Amser Cau: 10:00:00
Lleoliad: Swyddfeydd GwE, Bae Colwyn
Disgrifiad:

Cymhorthydd Cefnogi Gweinyddol (Dros dro) (Tymor Ysgol yn Unig)

CYFLOG: GS3

Lleoliad: Swyddfeydd GwE, Yr Wyddgrug

GwE yw gwasanaeth gwella ysgolion Gogledd Cymru. Mae’n wasanaeth a gyd-rennir ar draws Chwe Awdurdod Lleol, gan gydweithio’n agos ag ysgolion. Mae holl randdeiliaid GwE wedi ymrwymo i wella cyfleoedd a chanlyniadau addysgol ar gyfer ein dysgwyr. Yr hyn sydd yn gyrru ein gwaith yw uchelgais ddiffuant i weld yr ysgolion a'r sefydliadau yr ydym ni'n gweithio gyda nhw yn cyflawni eu dyheadau a gweld pob dysgwr yn llwyddo.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio mewn tîm i ddarparu cymorth gweinyddol o safon uchel o fewn GwE a bydd yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol a chyfrannu tuag at alluogi’r gwasanaeth i gyflawni ei amcanion a’i nod.

Bydd Telerau ac Amodau Llywodraeth Leol yn berthnasol.

DYDDIAD CAU:  10.00yb, Dydd Iau, 07 Gorffennaf, 2022

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Ann Grenet / Bethan Eleri Roberts ar 07580 711022 neu 01286 685044, neu e-bost anngrenet@GwEGogledd.Cymru / bethaneleriroberts@GweGogledd.Cymru

Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i www.gwynedd.gov.uk ‘Swyddi a Gyrfaoedd' neu ffonio 01286 679076.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Ymgyrchoedd

Swyddog Prosiectau

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor