Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cyfwelydd Ffôn a Chodydd Data Cymraeg

Cyfwelydd Ffôn a Chodydd Data Cymraeg

Trosolwg:

Mae Opinion Research Services (ORS) yn sefydliad Ymchwil Cymdeithasol yn Abertawe sy’n gweithio ar ran sawl Llywodraeth Leol, Cynghorau Sir, Heddluoedd, gwasanaethau Iechyd a Thân ac ati.

Mae ein canolfan gyswllt yn Abertawe yn cynnig cyfleoedd hirdymor gwych i gyfwelwyr ffôn a chodwyr data sy’n siarad Cymraeg. Rydym yn chwilio am bobl hyderus gyda sgiliau cyfathrebu da sy'n gallu trafod materion sensitif yn y Gymraeg a'r Saesneg; ac yn gallu adolygu adborth a ysgrifennwyd yn Gymraeg, gan ddarparu cyfieithiadau Saesneg yn ôl yr angen. Rydym yn gweithredu sifftiau hyblyg gyda chyfleoedd llawn amser a rhan amser, ond mae gweithio gyda'r nos neu ar y penwythnos yn hanfodol.

Enw'r Cyflogwr: Opinion Research Services
Cyflog: £12 yr awr
Dyddiad Cau: 03/01/2023
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Sarah James
Ffôn: 01792535300
Lleoliad: The Strand, Swansea, Abertawe, Abertawe, Cymru, SA1 1AF
Disgrifiad:

Gall ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau gweithio ar unwaith ond bydd angen cliriad Fetio Personél Di-Heddlu (NPPV) cyn y gallant weithio ar rai prosiectau.

Telir fesul Awr ar £12.00 yr awr, ac rydym hefyd yn cynnig bonysau perfformiad.

Mae ein holl gyfwelwyr yn cael hyfforddiant helaeth i allu cyflawni'r rôl. Cynhelir hyfforddiant a chyfnod prawf yn ein swyddfeydd, ond unwaith y bydd y cyfnod prawf drosodd mae opsiynau ar gyfer gweithio gartref.
Mathau o Swyddi: Llawn amser, Parhaol, Rhan-amser

Oriau rhan-amser: 25 yr wythnos
Cyflog: O £10.00 yr awr

Budd-daliadau:

Gwisg achlysurol
Gweithio o gartref

Amserlen:

Dydd Llun i Ddydd Gwener
Argaeledd penwythnos

Mathau o dâl atodol:

Bonws perfformiad

Y gallu i gymudo/adleoli:

Abertawe: cymudo'n ddibynadwy neu'n bwriadu adleoli cyn dechrau gweithio (ffefrir)

Iaith:

Cymraeg yn rhugl (gofynnol)

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Mwy

GWELD POPETH

Prif Swyddog Cynhyrchu

Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata

Swyddog Datblygu Gwerthiant (cyfnod mamolaeth)