Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cyfieithydd

Cyfieithydd

Trosolwg:

Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol. 

Ar Bapur. Ar-lein. Ar Sgrin. Mewn Bywydau Bob Dydd.

Enw'r Cyflogwr: Atebol
Cyflog: I'w drafod - cyflog yn gymwys a phrofiad a thalent yr unigolyn.
Dyddiad Cau: 10/06/2024
Amser Cau: 09:00:00
Enw Cyswllt: Sion Saunders-Jones
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Cyfieithu testun o’r Saesneg i’r Gymraeg yn bennaf, ond hefyd o’r Gymraeg i’r Saesneg yn achlysurol, gan sicrhau cywirdeb, arddull a chywair iaith addas. Bydd natur y cyfieithiadau’n amrywio o rai technegol i greadigol, o rai ffurfiol i anffurfiol.  

Darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n Cleientiaid, gyda’r pwyslais ar ansawdd.   

Am fwy o fanylion cysylltwch â sion@atebol.com.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Fideo:

Mwy

GWELD POPETH

Artist/Dylunydd Preswyl Dwyieithog

Swyddog Iaith Croesi'r Bont Conwy

Pennaeth Cyfathrebu